Laugsformand Bent Nielsen og kasserer Ole Larsen i et muntert lag,