Her bliver Klaus Lorenzen adlet til medlem af Kølehuslauget.