Årsmøde 2019 i Ringkøbing

Aflyst

Det er med stor beklagelse at vi må aflyse dette års årsmøde.

Der var for lidt tilslutning

Bestyrelsesmøde i Lauget

Ole Larsen havde arrangeret årsmødet 2018 i Hobro.Bjarne Jakobsen, Vejen blev adlet her.

Der blev holdt 1 minuts stilhed til ære for Jens Chr. Hansen der døde i 2017. Holger sørgede for dette.Efter en koncert med Sussi & Leo på Hobro`s torv, kørte vi til "Røverstuen" i Skørping. På vejen gik Pigerne på indkøb i en ekviperingsbutik medens medlemmerne gik på kro. Efter en øl kørte vi til "Røverstuen". På vejen hjem gik vi "Store Oksø" rundt, for at komme af med sulet.

Efter festmiddag overrakte Holger "Isbjørnenåle" til dem der havde været med i 5 år.

Årsmøde 2017 i Tarp, Tyskland

Tidligere formand Bent H. Nielsen oplæste "Memoire" for Jens E. Kristensen da han blev adlet til Kølehuslauget i 2017. Dette år stodJohn Berg for årsmødet og han havde arrangeret en tur til Flensborg. Vi spiste på et "Braueri" på havnen.

Knud Hansen og Frank Kieffer fik påsat 10. års medalje i reverset.

Årsmøde 2016 i Oksbøl

Bent H. Nielsen var fraværende, derfor orienterede næstformand Holger Fischer om aktiviteter i det forgangne år og især årsmødet i København. Iøvrigt var det Holger der stod for årsmødet i Oksbøl.

Formand Bent H. Nielsen modtog 10. års medalje af Holger Fischer.

Holger Fischer, Ole Larsen og Steen Horst modtog 10. års medaljer ad Bent H. Fischer.

Ledsagere (Sonja Fischer, Bodil Larsen, Hanne Hansen. Dorthe Jessen blev dekoreret med en "Isbjørne nål som bevis for tilhørsforhold til KølehusLauget.

Hans Johansen hygger sig til årsmøde 2015

Til jubilæumslaugsmødet i København var vi på en dejlig tur på "Bakken" hvor vi spiste stegt flæsk med persillesovs ad libitum på "Den Hvide Hest". Vi sluttede aftenen på "Bakken" i karrusel (Hans) og restaurent "Ølgod" hvor der var musik v/Torben Lenager der spillede op til dans.

Frank Kieffer stod for arrangementet i København.

Ny bestyrelse 2014

Laugets bestyrelse blev på årsmødet i Hirtshals 2014 ændret.
Den tidligere Laugssekretær Ib Johannes Hansen blev på det grusomste slået ned i Odense og er i øjeblikket logerende på revalideringscenter i Odense.
Der er til bestyrelsen valgt Frank Kieffer, København.

Holger Fischer, Ole Larsen, Ib J. Hansen og Bent H. Nielsen,

Dette er bestyrelsen efter årsmødet på Hovborg Kro i 2011.
Tina G. Jensen valgte at udtræde af bestyrelsen og Ib J. Hansen indtrådte og blev Laugets sekretær.

Bent H. Nielsen, Holger Fischer, Ole Larsen og Tina G. Jensen.

Kølehusarbejderne blev i mange år ledet af dette forretningsudvalg.
I 2004 blev disse personer enige om at oprette et kølehuslaug.
Dette kølehuslaug så dagens lys den 16. april 2006. Der blev lavet en folder som fortalte om hvad lauget ville og hvordan man kunne blive indstillet og optaget.

De første 2 årsmøder i 2006 + 2007 blev afholdt på Rudbøll kro i sønderjylland.
Årsmødet 2008 blev afholdt med stor succes Hotel Ringkjøbing i Ringkjøbing.
Laugsårsmødet 2009 blev holdt på Lindenborg kro.
Et hyggeligt årsmøde blev afholdt på Ærø i 2010.
2011 + 2012 var årene hvor årsmøde blev afholdt på Hovborg kro.
Årsmøde 2013 blev afholdt på Kryb I Ly kro.

Den nye bestyrelse 2011

Tina Gulborg Jensen forlod bestyrelsen ved årsmødet på Hovborg kro i 2011.
Frysehusarbejder Ib Johannes Hansen intræder i bestyrelsen og bliver samtidig Laugets sekretær.

Den nye praktiske gris

Det nye medlem af Laugets bestyrelse Ib Johannes Hansen valgt på årsmødet 2011 der blev holdt på Hovborg Kro.

Det 10. årsmøde

Steen Horst på talerstolen🙂

9. årsmøde på Motel Nordsøen, Hirtshals

Dette år 2014 var der årsmøde på Motel Nordsøen i Hirtshals. Der var en glimrende rundvisning af frysehuschef Benny Nielsen fra Claus Sørensen frysehus. På dette årsmøde blev formanden for kølehusarbejdernes landsklub Per Kynn Jensen adlet.

8. Laugsårsmøde på Kryb I Ly kro

Efter en rundvisning på COLDSTAR frysehus i Vejle, afholdtes vores årsmøde på Kryb I Ly kro ved Taulov. På dette årsmøde adledes Karsten D. Nielsen og John Berg. Derudover blev efternøleren Jytte Kieffer adlet.

Det 7. årsmøde på Hovborg kro

Årets Laugsårsmøde afholdtes igen på Hovborg kro her i 2012.
På dette årsmøde adledes tidligere tillidsmand Kurt Larsen fra København.
Det var på dette møde vi drøftede den manglende organisering på frysehusene.
Vi besluttede at sætte fokus på organisering ved vores aktiviteter.

6. årsmøde på Hovborg Kro.

Dette årsmøde blev afholdt på Hovborg Kro den 8, 9 og 10. april 2011.
Årsmødet startede om fredagen til en rundvisning på Agri-Norcold`s frysehus i Vejen. Rundvisningen var for alle laugsmedlemmer med ledsagere samt kølehus-arbejdernes landsklubbestyrelse.
Rundvisningen blev foretaget af tidligere Direktør Svend Pedersen og nuværende Direktør Jan Nielsen. Det var en positiv oplevelse.
Til dette årsmøde var der indstillet 2 mand tidligere frysehusarbejder/tillidsmand Karl Jessen og nuværende frysehusarbejder Ib J. Hansen.
Laugsbestyrelsesmedlem Tina G. Jensen ville afgive bestyrelsesposten hvis der kunne findes èn der ville gå ind i arbejdet med liv og sjæl.
Ny mand i bestyrelsen blev Ib J. Hansen fra Odense.

5. årsmøde på Ærø

Årets laugsmøde blev i 2010 afholdt på Hotel Ærø Strand i Marstal.
På grund af mødet blev afholdt på Ærø besluttedes det at booke ind allerede om fredagen så vi kunne nå at se lidt af øen. Til dette årsmøde var Lindy Grønkjær indstillet og blev adlet og optaget i Lauget.

Det 4. årsmøde på Lindenborg kro.

På Lindenborg kro blev Jens Kristian Hansen adlet til medlem af Lauget.

3. årsmøde på Hotel Ringkjøbing

Medlemmerne diskuterer her på Ringkjøbing hotel, næste års aktiviteter😀