Kølehuslauget

Oldermand Bent H. Nielsen

Bent H. Nielsen startede sin karriere i kølehus branchen hos Frigoscandia Coldstores i Odense. Bent var der lige til det lukkede i 2004.
I næsten alle årene var Bent både sikkerhedrepræsentant og tillidsmand.
Bent H. Nielsen blev valgt til formand for kølehusarbejdernes landsklub på landsmødet i Esbjerg år 1979 og nåede at være formand i 25 år.
Da Frigoscandia Coldstores i Odense lukkede i 2004, gik Bent H. Nielsen på pension for at nyde sit otium.
Bent H. Nielsen er nu æresmedlem af kølehusarbejdernes landsklub.

Laugets løjtnant Holger Fischer

Efter en mangeårig kariere som langturschauffør, slog Holger sig ned i Kolding og fik arbejde på Frigoscandia Coldstores i Kolding.
Holger har i mange år været både sikkerhedsrepræsentant og tillidsmand og medlem af aktieselskabsbestyrelsen på Frigoscandia Colstores.
Holger Fischer har i 15 år været medlem/næstformand i kølehusarbejdernes landsklub. Holger har i flere år været bestyrelsesmedlem i SID og nu sidder i bestyrelsen i 3F Kolding.

Laugsmedlem og Bogholder/kasserer Ole B. Larsen

Ole Larsen har været ansat på Agri-Norcold i 26 år. De 20 år som tillidsmand og i de år også 11 som sikkerhedsrepræsentant. Ole Larsen har siddet i kølehusarbejdernes landsklubbestyrelse i 20 år indtil Ole blev faglig sekretær i 3F Mariager Fjord.

Ib J. Hansen

Tidligere bestyrelsemedlem/næstformand/sekretær i landsklubben blev indstillet og adlet den 9. april 2011, på Hovborg kro- Han fortalte at han nok var den eneste frysehus-arbejder der efter en belæring af kollega om ikke at tage hans truck, "kom til at brække hans arm", hvorefter han slukkede tørsten i kølehusbitter og sagde tilmed "ah". Ib indgik i Laugets bestyrelse efter Tina G. Jensen.

Laugsmedlem Tina G. Jensen

Tina G. Jensen har været ansat på Vejle frysehus, (det nuværende Cold Star) og har været en dygtig sikkerhedsrepræsentant. Derfor blev Tina valgt til miljøformand/kvinde i landsklubben i år 2000 og indstillet til Lauget 2007.

Kølehuslaugsmedlem Jørgen Sørensen

Jørgen Sørensen har altid støttet tillidsfolk fra Coldstores Aalborg/Agri-Norcold og deltaget på kølehusarbejdernes landsmøder i 25 år.
Jørgen Sørensen har i mange år været afdelingsformand i det daværende SID Lager&Pak Aalborg.

Kølehuslaugsmedlem Steen Horst

Efter studentereksamen fra Mulernes Legatskole i 1971, og en periode som rejseleder i Spanien og Marokko, kom Steen Horst til Fyns Coldstores A/S- det nuværende Frigoscandia Coldstores i Odense i 1977.
Efter en langvarig konflikt på arbejdspladsen, fulgte en  række tillidsposter såvel på arbejdspladsen som i SID Lager- & Handelsarbejdernes Fagforening i Odense. I august 1988 blev Steen valgt til faglig sekretær i Lager- & Handelsarbejdernes Fagforening. Efter sammenlægningen med Chaufførernes Fagforening i 1991 til SID Odense Transport, fortsatte Steen med sit arbejde som faglig sekretær frem til medio 1998, hvor Steen valgtes til næstformand samt brancheformand som Steen bestrider endnu.

Kølehuslaugsmedlem Frank Jakobsen

Frank Jakobsen har i en årrække arbejdet på Agri Cold i Esbjerg.
I 1990 og 1991 blev Frank valgt til miljøformand i kølehusarbejdernes landsklub inden han blev ansat som kasserer i SID Esbjerg Transport.

Kølehuslaugsmedlem Henning Overgaard

Henning Overgaard var i en årrække ansat på Esbjerg frysehus Agri Cold.
Han blev hurtigt tillidsmand på grund af hans engagement for det faglige arbejde. Han var èn af pionererne for en ordentlig sammensat bonus.
Det Produktions Fremmende Lønsystem blev egentlig startet i Esbjerg ved koncernen Agri-Norcold og bredte sig rundt i hele koncernen.
Som så mange andre fra frysehuset i Esbjerg, endte Henning Overgaard i SID Esbjerg Transport, nuværende 3F, som kontorbestyrer og Henning Overgaard er nu blevet valgt til formand for afdelingen.

Kølehuslaugsmedlem Knud Erik Hansen

Her til venstre i rød skjorte, sidder Knud E. Hansen på dagen hvor Knud bliver indsrillet og adlet til medlem af kølehuslauget.
Knud Hansen kommer fra havnearbejderne, hvor han var en glimrende og dygtig talsmand. Han blev senere formand for Det Internationale Havnearbejderforbund og endte i det tidligere SID Forbund i Transportgruppen som Forretningfører, og havde som et af hans mange områder, overenskomstforhandling og sagsbehandling for kølehusarbejderne.

Kølehuslaugsmedlem Frank Kieffer

Her til højre i blå skjorte sidder her og venter på at blive indstillet og adlet til laugsmedlem i kølehuslauget.
Frank Kieffer har i en lang årrække været faglig sekretær i den dengang største fagforening i SID, nemlig København SID Lager & Handel.
Underviser på SID`s skoler i arbejdsret og medlem af "TUR", Transportens Uddannelses Råd, hvor han gjorde et stort stykke arbejde med at inspirere kølehusarbejderne til at uddanne sig.
Frank afsluttede sit faglige virke som forretningsfører i det daværende SID.
Transportgruppen var hans arbejdsplads og nogen af Frank`s områder var overenskomstforhandler for bladene og vikarberauerne.

Kølehuslaugsmedlem Karsten Mørk

Karsten Mørk får her overrakt et diplom for tro tjeneste siden 1978.
Karsten var i 1978 ansat hos det daværende Colstores på Århus Havn.
Det var dengang kølehusarbejderne sloges med arbejdsgiverne om at fravælge plastsække og tunge løft. Karsten Mørk var miljøformand i kølehusarbejdernes landsklub i 1978 og i 1979. Ligeledes var Karsten  i en årrække underviser på Esbjerg Højskole og har været kontorbestyrer i SID Sorø afdeling og er nu endt som faglig sekretær i 3F Lolland.

Kølehuslaugsmedlem Jytte Kieffer

Jytte Kieffer var den første kvinde der blev valgt til bestyrelsen i kølehusarbejdernes landsklub.
Jytte var ansat på Nyborg Lynfrost da hun på et landsmøde blev valgt ind i bestyrelsen.

Jens Kristian Hansen

På Lindenborg kro 26/9-2009, blev Jens Kristian adlet til medlem af kølehuslauget.
Jens Kristian Hansen var formand for kølehusarbejderne fra 1968 til og med 1970.
Jeg Kristian Hansen var dengang med til at ændre akkord begrebet på Cold Stores til produktions fremmende lønsystem.

Klaus Lorenzen

Tidligere afdelingsformand for København`s Lager & Handel og nuværende Forhandlingssekretær Klaus Lorenzen blev på kølehusarbejdernes 50. års jubilæumslandsmøde i Kolding adlet til medlem af Kølehuslauget.

Oldermand Bent H. Nielsen adlede Klaus Lorenzen med ordene " Du har altid været en kammerat for kølehusarbejderne og været dem en god forhandler".

Underholdningchef Tina G. Jensen påsatte en Isbjørn i Klaus Lorenzen`s skjorte.

Klaus Lorenzen måtte som en god tradition nedsvælge en kølehus bitter.
Dette gjorde han med ordene "Det var dog en krads èn".

Grunden til adlingen på landsmødet var at Klaus Lorenzen var forhindret i at deltage på Laugets årsmøde den 25. september 2010 på Ærø. 

Lindy Grønkjær

Tidligere formand for SID Hirtshals nuværende gruppeformand i 3F Nordvest Vendsyssel Lindy Grønkjær blev indstillet og adlet på årsmødet på Ærø 2010.
Lindy Grønkjær smagte ikke meget på den kølehusbitter som han skulle smage- Han var ikke meget for at smage på den og kastede den ned i et hug.

Karl Jessen

Den tidligere tillidsmand Karl Jessen fra frysehuset i Vejen blev indstillet og adlet på Hovborg kro i 2011.
Karl Jessen måtte sande at man som tillidsmand også skal stemple ud når man har fået lov til at køre i byen i arbejdstiden. -Han blev fyret

Kurt Larsen

På laugets 7. årsmøde på Hovborg kro 2012 blev tidligere tillidsmand Kurt Larsen fra Bring Frigo København medlem og adlet.

Karsten D. Nielsen

På Laugets 8. årsmøde, som blev afholdt på Kryb I Ly kro i Tavlov, var det tidligere tillidsmand på Agri-Norcold Karsten D. Nielsen, der blev indstillet, adlet til Lauget. 

Jytte Kieffer

På Laugets årsmøde i Tavlov var der 3 optagelser til Lauget og på dette billede bliver Jytte Kieffer adlet og får et Isbjørne emblem.

John Berg læser diplom

På det 8. årsmøde blev også John Berg adlet. John Berg har været en stor støtte for Holger Fischer da han var tillidsmand på Bring/Frigo i Kolding.