Her kan man se Kølehuslaugets historik i form af referater fra årsmøder og gamle historier fra den tid da man var medlem af kølehusarbejdernes landsklub.

Landsmøde i København 2003

LANDSKLUBFORMAND FRATRÆDER
SIN POST.

 

Efter 26 år i Kølehusarbejdernes Landsklub bestyrelse ( de sidste 21 år som formand) har tillidsmand Bent H. Nielsen besluttet at fratræde sin mange årrige betydningsfulde post i Landsklubben.

Bent H. Nielsen startede hos Frigoscandia  (det tidligere Colstores koncernen) i Odense hvor han indtil nu har været tillidsmand i ca. 30 år. Hans stærke side har været at samtale med alt og alle såvel høj som lav. I hans start som tillidsmand har han været med til at forhandle  lønnen op fra 28,-kr. pr. time i 1970 og til nu 117,-kr.  i 2004. Efter en landsdækkende frysehuskonflikt i 1980 fik han virkelig hår på brystet, han er nok den eneste tillidsmand der har måttet lide den tort at skulle forklare sine kolleger at de skulle gå 1,58 kr. ned i løn. Det ville de heller ikke finde sig i og efter 32 dages strejke, bøjede ledelsen sig og lønnedgangen blev ”kun” på 98 øre. Bent H. Nielsen har også haft stor ære af at have været med til at tilrettelægge en uddannelsesstruktur så der nu går mange faglærte lager- og transportarbejdere rundt på landets køle/frysehuse. Selv om Bent H. Nielsen nu går af som Landsklubformand, har han indvilget i at fortsætte sit arbejde i bestyrelsen til ære for den nye formand og den siddende bestyrelse, indtil hans arbejdsplads hos Frigoscandia i Odense lukker ved årskiftet 2005/2006.

Landsklubben har udnævnt Bent H. Nielsen til æresmedlem.

En stor tak fra Kølehusarbejdernes     Landsklubbestyrelse.             V/ Ole Larsen.

Velkommen til vores Kølehuslaug

                                                                                                            

Rudbøl d. 30.september 2006

 

 

Kølehuslaugets første årsmøde

 

Formand Bent H. Nielsen bød velkommen til forretningsudvalget i kølehuslauget med ordene:

 

Det er ikke tilfældigt at det er forretningsudvalget fra kølehusarbejdernes landsklubbestyrelse af år 2000,der sidder her i dag, idet det var den konstellation der fik det til at køre rigtigt godt i landsklubben disse år.

 

Dette møde skal bruges til at få styr på hvordan vi fremover skal få årsmøderne til at køre.

 

Vi har ansøgt 2 fonde om støtte til en opstart af Kølehuslauget.

 

Ole Larsen redegjorde med stolthed i stemmen for Laugets opståen, han havde i mange måneder tænkt meget på at starte et kølehuslaug og håbede at landsklubbens traditioner ville blive Laugets traditioner med landsklubbens forretningsudvalg i rigtig mange år fremover. Vi kan bruge Lauget til at informere nye og gamle medlemmer om landsklubbens arbejde i årene fra 50,erne og frem til i dag, også nogle af de gamle virksomheder kan trænge til et løft, det er ligesom om at nogle mener at det ikke er nødvendigt at arbejde med arbejdsmiljøet mere.

 

Svend Petersen fra Agri-Norcold har doneret 8.000,00 til til Laugets start.  

 

Som bevis på medlemskab af Kølehuslauget er der indkøbt en ”Isbjørn” til at bære i reverset og den koster 55,00 pr. stk. i indkøb.

 

Optagelsesgebyret er 100.00 kr. og medlemskontingentet er 100.00 kr. om året.

 

Optagelsesceremoni Rudbøl d. 30. september 2006.

 

Alle nye medlemmer bliver adlet som medlem og får en nål/Isbjørn. For at bestå, skal man igennem en prøve der består i at drikke en kølehusbitter. Det er en ”half und half” af Von Osten og brændevin, og derefter skal man fortælle en sandfærdig historie fra tiden fra arbejdet i kølehusbranchen.

 

Ole Larsen startede med at adle tidligere landsklubformand Bent H. Nielsen med en nål/Isbjørn og sagde følgende:

Du var med til at styrke sammenholdet både fagligt og socialt. Du var god til at styrke sammenholdet kølehusene imellem og det er meget positivt at du har sagt ja til at være formand for det nystartede Kølehuslaug. Bent H. Nielsen ser frem til at besøge kølehusene.

 

Bent H. Nielsen adlede som den første herefter landsklubbens tidligere Miljøformand  Tina G. Jensen med en nål/Isbjørn og sagde følgende:

Tina G. Jensen, du er god til at strukturere tingene. Alle ser op til dig, du går op i det med liv og sjæl, du er altid bange for at det ikke er godt nok, derfor vil jeg nu adle dig til medlem af Lauget.

Tina G. Jensen takkede for de smukke ord sagde at det var en stor ære at være medlem af Lauget.

 

Bent H. Nielsen adlede som den anden, Næstformanden fra landsklubben Holger Fischer ogsagde følgende :

Holger Fischer,  du har været i branchen i mange år. Du kender alle vores faglige traditioner, du er god til at kalde til orden, når vi går over lovens rammer. Du siger aldrig nej, når vi beder dig om noget.

Jeg husker fra et møde i Svendborg at vi skulle skrive et brev til direktør Oskar fra Frigoscandia/ Coldstores og vi fik Hans fra gartnerne til at læse korrektur, men du skrev det om 3 gange inden du var tilfreds og jeg må sige at du er god til bestilt arbejde, derfor vil jeg adle dig til medlem af Lauget. Holger Fischer takkede for den store ære at være medlem af Lauget.

 

Bent H. Nielsen adlede som den tredje, Kassereren fra landsklubben Ole Larsen med en nål/Isbjørn.

Ole Larsen, du er en ildsjæl. Landsklubben ville være ilde stedt uden dig. Dit motto er at alt kan lade sig gøre når bare man tror på det. Du gør bare tingene uden at stille spørgsmål om det kan lade sig gøre. Jeg husker da vi skulle have et billede til jubilæumsbogen af bestyrelsen. Du indkaldte til et møde i Kolding på en almindelig aften og vi fik taget et billede med Holgers kamera. Sådan. Derfor vil jeg adle dig til medlem af Lauget. Ole Larsen takkede for den store ære at være medlem af Lauget.

 

Holger Fischer optog optagelses ceremonien på video.

 

Her ved det første år årsmøde i Kølehuslaugets historie udbetalte kassereren 300,00 pr. medlem.

 

Optagelse af nye medlemmer.

Første nye medlem i 2006, er tidligere SID Formand Jørgen Sørensen fra Aalborg.

 

I forbindelse med Jørgen Sørensen`s adling udtalte Bent H. Nielsen følgende:

Jørgen Sørensen, du har været med i mange år og også du kender alle vores traditioner. Du har deltaget i kølehusarbejdernes landsmøde i mere end 25 år. Jeg husker engang for mange år siden at du gav mig et råd, jeg var meget ung og vi konfliktede meget. Forbundet krævede resultater og du sagde til mig, vent - hav tålmodighed, slå koldt vand i blodet og vent til at firmaet går over stregen, og så hugger I til. Konflikte kan vi alle , men kunsten er at gøre det på det rigtige tidspunkt.

Derfor adler jeg dig til medlem af Lauget. Jørgen Sørensen takkede for den store ære det er at være medlem af Lauget.

 

Det andet nye medlem i 2006, er tidligere Miljøformand Frank Jakobsen fra Esbjerg.

 

Bent H. Nielsen udtalte følgende:

Frank Jakobsen, du er meget seriøs rent fagligt og du har en løsning på alting. Du har hjertet på rette sted. Jeg husker engang vi ikke ville løfte over skulderhøjde, du foreslog at vi skulle skrive til alle Arbejdsgiverne at det til januar var slut med at løfte over skulderhøjde, hvis ikke der blev indkøbt tekniske hjælpemidler for at undgå tunge løft. Det gav et ramaskrig i hele branchen og for ikke at blive dømt for organisationansvar måtte SID`s transportgruppe indkalde landsklubben til et møde på ”Langsøhus”, så forretningfører Knud Hansen fra forbundet kunne give os en skideballe. Selvom at forbundet efterfølgende måtte give et dementi, for ikke at virke medvirkende, var det en kendsgerning at brevet var medvirkende til at hele branchen fik tekniske hjælpemidler i form af nye maskiner – afskubbere, pallevendere, løfteborde og så videre. En force fra din side er, at du aldrig fremhæver dig selv, derfor vil jeg adle dig som medlem af Kølehuslauget. Frank takkede for den store ære det er at være medlem af Lauget.

Det tredje medlem i 2006, er Faglig sekretær Steen Horst fra Odense.

 

Bent H. Nielsen havde arbejdet med Steen Horst på Coldstores i Odense og udtalte følgende:

Steen Horst, efter at du kom i lære som kølehusarbejder, har du vist en faglig entusiasme uden lige, lige meget hvor umulig opgaven er. Du er god til at formulere alting skriftligt. Du forstår meningen med det vi siger og kan få det ned på skrift og siger aldrig nej. Især var det et stort arbejde med at få skrevet jubilæumsbogen. Det var fantastisk. Derfor adler jeg dig til medlem af Lauget med denne nål. Steen Horst takkede for den store ære at være medlem af Lauget.

 

Til de fremtidige møder kunne det være sjovt at have en kølehuslaug slagsang, så vi pusler med tanken om at få lavet en sang der handler lidt om os og vore traditioner. Vi forsøger at få den færdig til årsmødet 2007 i Aalborg.

 

Laugets fremtidige aktiviteter.

 

Det er vores idè at komme ud på arbejdspladserne og holde foredrag om vores traditioner og måske give arbejdspladserne et løft. Frank Jakobsen kom med en god idè med, at der burde skrives til alle tillidsrepræsentanter om Lauget, så de kan gøre brug af Laugets viden og erfaring, styrke tillidsrepræsentanternes selvtillid. Det ville også give Laugets berettigelse fremover.

 

Holger Fischer mente at vi skulle passe på at landsklubben ikke overlader alt arbejde til os.

 

Kølehuslauget skal eksistere uafhængigt af landsklubben og selv tage sig af aktuelle faglige problemer, men vi vil gerne være sparringspartner for landsklubben. Lauget kan bidrage med den viden og erfaring der skal bruges.

 

Der skal laves en liste over Laugets medlemmer med navn, adresse og telefon numre.

 

Kørsel til informationsmøder sker for egen regning. Som udgangspunkt er der ikke transport-dækning, men det tages op på næste årsmøde i 2007 i Aalborg.

 

Forslag til optagelse af nye medlemmer:

Der blev nævnt mange gode navne. Vi blev enige om at vi skulle vælge nogle som kunne gøre mest for Lauget, og det blev:

 

Henning Overgaard,  Esbjerg - Frank Kieffer, Kbh. -  Knud Hansen, Kbh.

 

Bent H. Nielsen har skrevet til dem, og de har sagt ja til optagelse.

 

Forretningudvalget var enige om at vi i stil med landsklubben, skiftedes til at afholde årsmødet.

 

Årsmødet afholdes af Annie og Jørgen Sørensen i Dronninglund d. 29-30. september 2007.

Kølehusenes historie fra 60,erne.

 

Da der ikke er noget på skrift fra de tidlige 60,ere må jeg ty til min hukommelse for den tid jeg nu vil skrive om.

 

Det første jeg husker er at den daværende tillidsmand og landsklubformand Jens Chr. Hansen kørte rundt i landet for at kræve kontingent op for landsklubben.

 

Et af de første kurser jeg i tresserne deltog i, var et bonuskursus, og det var ikke kun for tillidsfolk, udover Hans Jørgen Ormstrup fra Esbjerg frysehus kom resten fra de forskellige SID afdelinger i hele landet.

 

Selvom jeg her i denne periode ikke var medlem af landsklubbens bestyrelse, deltog jeg alligevel i et bestyrelsesmøde i Kolding, de daværende bestyrelsesmedlemmer var, Gunnar Hansen, Karsten Mørk, Anker Hansen, Edmund Wandrich og Carlo Hein. Sara (Carlo Hein`s kone) lavede maden.

Hun lærte os at anskue mennesker på en anden måde, især lærte hun os at se på, hvad det enkelte menneske gør og ikke hvad de er.

 

Dengang var vores største problem `tunge løft`. Vi arbejdede dengang med halve svin, halve søer og halve okser. Når der kom en lastbil med 600 halve svin, skulle 2 mand tømme den på 4 timer. Det foregik således at èn mand tog et halvt svin og den anden mand satte krog i skanken, således gik det på skift mellem dem, indtil bilen var tømt for svin. Således hang de der på glidestænger og skulle skubbes ind i frysetunnel. Bagefter-når vi var færdige, skulle der gøres rent. Der skulle altid gøres rent efter hvert stykke arbejde, ellers lavede statskontrollen bare vrøvl.

 

Halve svin som vejede op til 200 kg. pr. stk. lå i bunden af bilen. Dem skulle vi slæbe hen til en `spiral kran`, for derefter at sætte en krog på soen og ind i "spiralen", som så slæbte den op, så man kunne skubbe den ind på glidestangen. Når bilen var tom skulle svinene skubbes ind i frysetunnel.

De var meget tunge at skubbe med.

 

Okser kom som regel som ophæng, men der skulle skiftes krog på hver okse. Det betød at hver okse, skulle løftes over på en anden krog, der passede til frysehusenes glidestænge.

 

Det var som regel kvarte okser, som vejede op til 200 kg. pr. styk.

 

Når der kom okser fra Tyskland, kom de i banevogne med tværgående glidestænger. Det betød at vi skulle bære okserne hele vejen gennem banevognen og ud på frysehusets glidestænger.

 

Efter talrige konflikter hvor vi til sidst nægtede at bære på okserne, fik vi lavet en stabelløfter med kran på, men den var så langsom at bruge at folk bar okserne ud af banevognen alligevel.

 

Når kødkroppene havde hængt i frysetunnellen i 48 timer, skulle de ud og skubbes hen til et fryserum, hvor kroppene skulle stuves fra gulv til loft.

Når vi var nået halvvejs op, blev der stillet et `stuvebræt`op, hvor så der gik 2 mand og tog imod kroppene for at stuve dem helt op til loftet.

 

Tillidsmand og Miljøformand i landsklubben,Viggo Engholm fra Århus,

gjorde et mægtigt arbejde for at få sænket vægtgrænserne.

Han var utrættelig, hvilket talrige avisartikler kan vidne om.

(artiklerne kan ses i jubilæumsbogen) Det lykkedes at få sænket vægtgrænserne, så alt over 50 kg. skulle være 2 mands løft, hvilket næsten var umuligt at løfte med en lige vægt til 2 mand.

 

Når kroppene skulle udlæsses, blev de hængt op på glidestænger og påført et stokkenet på hver enkelt kødkrop, derefter skubbet ud til bilen, hvor de blev stuvet fra gulv til loft. Senere fik vi en tranportør til at læsse med.

 

På et tidspunkt blev det bestemt at kroppene i stedet for stokkenet, nu skulle påføres en plastikpose, men det var næsten umuligt at arbejde med, for de var glatte og ikke til at få fat på, når de skulle stuves i bilen.

På grund af at de var uhåndterbare, blev arbejdet boykottet på næsten alle frysehuse landet over, men det resulterede i flere arbejdsretsdomme og det endte sågar oppe i folketinget. Det var et hårdt arbejde dengang.

Efterskrift

 

Jeg har arbejdet i 42 år indenfor branchen, de første 35 år gik det udmærket rent helbredsmæssigt, fordi jeg lavede meget forskelligt.

De sidste 7 år indenfor branchen, hvor jeg udelukkende kørte truck, med stillesiddende ensidig arbejde, har været de værste år indenfor branchen, men man opdager det ikke før det er forsent.

 

Mit opråb til alle skal være at I dyrker rotation på arbejdspladsen.

 

Med venlig hilsen

 

Bent H. Nielsen

Tidligere landsklubformand

 

Tlf: 64751437

 

Holger Fischer`s 1. deltagelse ved kølehusarbejdernes landsmøder var til landsmøde i Odense på Næsbylund kro hvor der var fri bar ad libitum for første og eneste gang, for deltagerne fik en lille smule for meget spiritus og det var lidt højlydt og nogle måtte gå tidligt til køjs. Især gik det ud over daværende kasserer der gik i seng allerede om eftermiddagen, hvorefter han stod op til spisningen om aftenen men holdt ikke længe. Der var også lidt uro på naboværelset. Det var dog ikke noget der generede for interessen for det faglige overvandt dette enlige optrin. 

Når jeg tænker tilbage på den første tid i kølehusarbejdernes landsklub, så er det at vi kunne gøgle og more os helt ekstremt. Især var det fornøjelig som Keld fra Aalborg kunne gøgle og vi sang i vilden sky.
Engang skulle vi på et kølehus kursus og Keld var med i bilen derover. Vi blev pludselig tørstige og keld sagde at han ville give en omgang på en kro.
Keld havde et fotografiapperat om halsen og han gik lystigt ind på kroen. Da vi havde fået os bænket, spurgte Keld om han måtte tage et billede.
Der hang et skønt landskabsmaleri på væggen. Servitricen smilede og gav Keld lov til at tage et billede, hvorpå Keld sprang op af stolen og flåede maleriet ned af væggen og løb ud til bilen, med servitricen bagefter. Hun fik først billedet tilbage da vi kom ud og "overtalte" Keld til at aflevere billedet. Senere var der Svendborgskolens aften og skolen havde lejet en færge til at sejle os ud i Smålandsfarvandet. Keld underholdte os på hele turen med sang og bægerklang. 

 

 

 

 

 

 

Kølehuslaugets 2. årsmøde
Rudbøl 29.sept.2007

 

 

 

Beretning:

Velkommen til vort andet årsmøde, det blev jo også i Rudbøl, fordi vi kom i tidsnød, da Dronninglund meddelte, 6 uger før det tidspunkt vi havde aftalt, at de ikke kunne tage os.

 

Der er afbud fra Tina. Frank. Jørgen. Henning.

 

Der er ikke sket meget det sidste år.

 

Forretningsudvalget i lauget, var med til kølehusarbejdernes landsmøde, hvor vi adlede Henning Overgård til medlem af lauget, da han ikke kunne være tilstede til laugets årsmøde i september.

 

Vi har søgt ca. 30 fonde om støtte til Lauget. Hvoraf èn er vendt positivt tilbage. Coldstores Fonden har bevilget 4000,- kr. Jeg har sendt takkebrev til dem.

Esbjerg kommune afventer møde i Fonden. Carlsbergfonden har bedt os om at udfylde et nyt skema.og Clara Hansen mindelegat afholder møde ultimo september, hvorefter de vender tilbage.

 

Vi skal have fundet en måde at opkræve laugets årskontingent på.

 

Landsklubben har ikke bedt om hjælp på nogen måde. På landsmødet gjorde jeg rede for, hvorledes det skulle foregå. Jeg sagde, at det er landsklubben, der skal tage initiativet til et møde med nye klubber, og vi ville gerne have en mand med fra landsklubbens bestyrelse.

 

Vi adlede Henning Overgård på kølehusarbejdernes landsmøde i Rebild d. 8. september 2007. Jeg sagde følgende:

Vi er stolte over at have dig med, du er en tillidsmand, der gør alt for dine kammerater. Du får altid det bedste ud af enhver situation. Første gang jeg så dig, var oppe på ”Psykopaten” i Skagen. Du kom ind sammen med de øvrige fra Esbjerg og I sang. Du indgyder altid dine kammerater tillid.

Derfor vil vi adle dig til medlem af kølehuslauget med denne nål. Vi er glade for at have dig med.

                                           

På dette årsmøde er der andre 2 indstillede, der skal optages i kølehuslauget.

 

Knud Hansen, du har været med i mange år. Du kender alle vore traditioner. Der er sket mange ting mens du har været med. Det vi husker allermest, var dengang du indkaldte alle tillidsmændene til møde på Langsøhus. Du gav os den største skideballe vi nogensinde har fået, fordi vi havde skrevet ud til alle arbejdsgiverne, at vi ikke mere ville løfte over skulderhøjde. Det jeg husker allermest var, engang vi havde møde ovre i Odense, og Ole Bjørn fra arbejdsgiverforeningen spurgte: Hvad koster det at komme af med Bent H. Nielsen. Du svarede: Han er ikke til salg. Det viser, at du forråder ikke nogen, og at du har hjertet på det rigtige sted.

Derfor vil vi adle dig til medlem af kølehuslauget, Velkommen til, vi er glade for at have dig med.

 

Frank Kieffer, du har været med i mange år. Du har været med til alle vores landsmøder, i al den tid jeg kan huske, indtil du blev forretningsfører. Du ser alting klart og tydeligt med en anden indgangsvinkel. Det er vel også derfor du underviser i arbejdsret. Det jeg husker allermest var, da du var med til møde ovre ved os i Odense, om fortolkning af overenskomsten.

Efter mødet var der èn der sagde: Skal vi ikke tage på Carlslund og få æggekage. Du sagde: Jo, og vi tager tillidsmanden med. Det er dig i en nøddeskal. Du tænker altid på manden på gulvet. Derfor vil vi adle dig til medlem af Kølehuslauget. Velkommen til, vi er glade for at have dig med.

 

Knud Hansen og Frank Kieffer fortalte nogle historier, som de havde oplevet på vores landsmøder.

 

På mødet blev Jytte Kieffer og Karsten Mørk indstillet som de næste medlemmer af lauget.

Jytte Kieffer fordi hun var den første pige i landsklubbens bestyrelse, og Karsten Mørk var landsklubens miljøformand i flere år.

 

Næste årsmøde skal være d, 27. og 28. september 2008. Jeg har lovet at skaffe lokaler.

 

 

Med venlig hilsen.

Formand

Bent H. Nielsen

Frank Jakobsen`s historier kommer senere.

Steen Horst`s historier kommer senere.

Jørgen Sørensen der har været afdelingsformand ved SID Ålborg Lager & Handel.
Han er den afdelingsformand der har deltaget flest gange på kølehus arbejdernes landsmøder. 26 gange har Jørgen trofast deltaget og hver gang haft hans viv Annie Sørensen ved hans side. Han har mange gange sat noget liv i de unge kølehusarbejdere med historier fra det virkelige liv på arbejdspladserne.

En sandfærdig historie fra Henning Overgaard – Esbjerg.

 

Engang i 1990’erne opstod en situation på Esbjerg Frysehus, hvor en pludselig deadline på 14 dage, til udlæsning af en større mængde frosne oksekroppe, satte virksomheden i en uoverskuelig klemme. Hvis ikke deadline blev overholdt, ville virksomheden få en økonomisk straf på op til en million. Ledelsen havde ikke løsninger på hånden, men tilkaldte tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant, og forelagde problemet. Tillidsmanden kaldte kammeraterne sammen i kantinen, orienterede dem, hvorefter de samstemmende meddelte at de kunne nå det uoverskuelige arbejde. Det var blot et spørgsmål om virksomhedens vilje, og denne vilje betød lidt ekstra i lønposen. Det ville dog være nødvendigt at gå på kompromis med den ellers højt håndhævede 11-timers regel, samt at hver eneste kammerat deltog i arbejde, på skift af hinanden i døgnets 24 timer over de 14 dage.

Hviletiden blev nedsat til 6-7 timer, og ellers kørte arbejdet uafbrudt med forskellige holdskift.

Virksomheden betalte udover den overenskomstmæssige overtidsbetaling, et ekstra højt tillæg oveni samtlige overtimer i perioden, og kammeraterne gav den en kanon skalle.

Virksomheden serverede morgenbrød, middagsmad og aftensmad. Men lige inden den ekstraordinære og midlertidige aftale faldt på plads, krævede kammeraterne pludselig noget mere. De ville have serveret en frisk ostemad (og det skulle være frisk ostemad) kl. 21, til det hold der var på arbejde. Virksomheden ville gerne betale for ostemadderne, men hvor fa’en fik man fat i friske ostemadder kl. 21 om aftenen. Gutterne var urokkelige (skide-hyggeligt) og de var kolde over hvem og hvordan ostemad kom til, så længe den var frisk.

Frysehuschefen var frustreret over at aftalen risikerede at falde på gulvet for ostemadder.

Så han tilbød at købe franskbrød og ost inden lukketid, og selv smøre de friske ostemadder om aftenen. Aftalen var på plads.

Her stod så, hver aften i 14 dage, frysehuschefen og smurte friske ostemadder til ca. 20 kammerater, der til gengæld knoklede røven ud af bukserne, og var færdige 2 dage før deadline.

Og hold kæft hvor vi hyggede os over, såvel arbejdet som ostemadderne.

Virksomheden sparede millionen, og udtrykte både tilfredshed, respekt og stolthed over sine medarbejdere. Alt i alt var det faktisk en oplevelse, der samlede virksomhed og ansatte i en lang periode efterfølgende, og alle parter tjente gode penge på det, og var i det hele taget godt tilfredse. Det var en positiv oplevelse for alle!

 

Kølehuslauget i Rudbøll 2007.

 

 

 

Tidligere forretningsfører Knud Hansen fra forbundet var indstillet til kølehuslauget og kvitterede/takkede for æren, ved at fortælle om nogle historier fra tiden med kølehusarbejderne.

 

Vi har haft mange ting sammen. Kølehusarbejderne som branche beholdt jeg fordi I ligner havnearbejderne.

Det er rigtigt at jeg aldrig har strøget jer med hårene.

 

På et landsmøde i Esbjerg, (det var dengang de russiske ubåde opererede i den svenske skærgård), vi havde ikke fået for lidt at drikke og vi gik i byen om aftenen.

Daværende frysehusarbejder Jan Malling fra Nyborg, var på et tidspunkt fraværende, men pludselig forstod vi hvorfor. Jan Malling kunne høres vidt omkring idet han gik oppe på hustagene og råbte russerne kommer russerne kommer.

 

Ved en sag om  afskedigelse af Palle fra Nyborg.

Når Palle mødte om morgenen, lignede han èn der var halvfuld. Han kørte en mester ned med en truck, og han blev sendt på sygehuset for at få taget spiritusprøve.

Men det ville sygehuset ikke. Det var politiets opgave. Det endte med en faglig voldgift. Vi vandt, og han fik 60.000 kr. i erstatning, men Palle mistede også sit arbejde og blev fyret.

 

Tidligere forretningsfører Frank Kieffer fra forbundet var også indstillet til kølehuslauget, og han kvitterede/takkede også for æren ved blive optaget ved at fortælle om fortiden.

                                           

Jeg ville gerne have haft kølehusarbejderne. De ligner havnearbejderne og de er uforudsigelige.

 

På en unavngiven arbejdsplads, var der en kølehusarbejder der pludselig faldt om. Folkene troede at det var hjertestop men det viste sig at han blev dårlig af at gå med en frosset oksemørbrad under arbejdstøjet.

 

På et landsmøde havde kølehusarbejderne opdaget at jeg skulle giftes med Jytte, så jeg holdt Polterarbent på landsmødet. De klippede i mine strømper. Det er jeg meget stolt af.

Så man kan godt sige at landsklubben har været med til, at sætte mig i spjældet de 25 år jeg har været gift.

 

For mange år siden til et landsmøde i Odense (1983) var vi en tur i Odense Tivoli, det var hyggeligt da vi prøvede børnekarusellen men Jørgen Sørensen fik de ædlere dele i klemme i sadlen. Han blev trøstet på et udskænkningssted med øl og brændevin og alle var så glade at de overdøvede stedets underholdning.

Hvad var det nu der skete?

Det skal ikke være nogen hemmelighed at den landsdækkende konflikt i 1980 var et af de øjeblikke jeg husker bedst. Dels fordi det var en ilddåb for vores landsklub; men desværre også fordi splittelsen var så tæt på at ingen af os ønsker det tilbage. Men de forsøgte og vi overlevede.

I 1979 havde regeringen indført et 1 årig lønstop – slut prut finale. Det var ulovligt at få mere i løn. Så da Kølehusarbejdernes Landsklubs bestyrelse mødtes til det første møde i 1980, gik bølgerne højt- vore koner klagede over de høje priser, vore børns maver skreg, nå, ja, sådan var det måske ikke helt; men vi var klar – helt fremme i de forede sikkerhedsstøvler – nu havde vi ventet længe nok.

Det blev besluttet at vi skulle gå tilbage til vore huse og vejre stemningen. Hvem var vi? Carlo Hein fra Kolding, Gunnar Pedersen fra Odense ,  Anker Hansen  – ok-formand og fra Odense, Edmund Wandrich fra Randers – en gut fra Nyborg som jeg ikke husker navnet på, Karl Jessen næstformand og fra Vejen og så mig selv – Karsten Mørk miljøformand og tillidsmand i Århus.

Jeg skulle så have en tilbagemelding i løbet af tirsdag – onsdag. Hvis svaret så blev ja, så skulle jeg sende en køreplan ud til alle medlemshuse om at vi gik i gang fra efterfølgende mandag. Køreplanen så således ud:

 

 Mandag:

07,00        Fagligt møde –med krav om 2,50 for alle                                  5,25 for København                                                                      

08,15        Møde med direktører for at forelægge krav

08,30        Fagligt møde – hvis nej, så nedlægges arbejdet

 

Tirsdag

07,00        Fagligt møde med beslutning  om at fortsæt-                te konflikten.

                Vi regnede ikke med at få kravet igennem.

 

Tirsdag eftermiddag mødtes vi så alle i DA kl. 16,00 hvor vi får at vide at det hele er overenskomststridigt. Vi beder vores egne folk, fra afdelingerne om at skrubbe af, og har så det næste møde – nu har vi kun Cold Stores gruppen tilbage.

Frigoscandia i Vejen får med det samme beløbet. I Åbenrå hvor der var tre mand ansat ( de havde fået brevet som orientering ) får de at vide at de ligger 25 øre over gennemsnittet så de må nøjes med 2,25 kr. og ringer til mig og spørger om de skal gå i arbejde eller hvad – jeg beder dem venligst om at gå i arbejde!!

Onsdag morgen – hører jeg fra Carlo Hein i Kolding at koncernchef  Mogens Weihrauch – har bedt lakajerne om at komme til møde. I Kolding har de en arbejdsformand der ikke kan holde på en hemmelighed, især ikke hvis han får at vide at han skal holde kæft. Så efter en konference med Anker Hansen – Carlo Hein og Karl Jessen, ringer jeg til Carlo og giver ham besked om at han skal fortælle sludderformanden om at vi skøre kugler i den der landsklub har besluttet os for at give de huse der har fået deres krav opfyldt om at ”tømme landevejene for kød” – altså åbne for strejkeramt arbejde ”det er ikke i nogens interesse at godt dansk kød rådner op på danske landeveje”.

 

Torsdag efter kendelsen i Arbejdsretten bliver jeg trukket til side af filialdirektøren i Århus, med denne besked fra Koncernchefen: Hvis arbejdet normaliseres fra i morgen fredag kl. 07,00 kan vi starte forhandlinger allerede først i næste uge! Jeg spørger diplomatisk - tør de grin af munden – om der er penge med i de forhandlinger, og får det svar at det er Weihrauchs`s hensigt at finde en løsning. Klokken er nu ca. 17,45 mobillos er ikke opfundet så først kl. 23,00 har jeg håndslag fra alle huse – og her viser vi igen vores styrke – alle gik hjem efter kørerplanen og alle går i gang næste morgen kl. 07,00.

Omkring det med kørerplanen – så var der et af husene der havde hængt kørerplanen op på opslagstavlen i kantinen – nej, det var ikke i Århus. Så jeg blev kontaktet af en hvis gruppeformand, herom senere: Hvad fanden har du gang i knægt, de vil have dit hoved på et fad - som om jeg ikke havde noget mere værdifuldt – Hvorfor det spørger jeg – jeg kender ikke noget til noget brev!! Der var hverken stempel eller underskrift på opslaget – skrevet på en IBM kuglehovedmaskine ( den mest anvendte model på kontorer over hele landet ).  

Tilbage til konflikten – forhandlingerne var langvarige – man ønskede at droppe bonussystemet – det havde vi gjort i Århus et halv år før. Så skulle alle have en ens timeløn. København steg 5,75 kr. i timen, Kolding ca. 2,75, Ålborg det samme og Århus 2,25; men i Odense og Århus var problemet stort. Deres akkord system havde efter hvad vi fik at vide på mødet betydet at de var ”underbemandet” med 3 – 4 mand og derfor lå ca. 75 øre over det der nu blev tilbudt. Forretningsfører Peter Hedegaard spurgte rundt om bordet om vi kunne tilslutte os dette forlig? Kolding, Ålborg og København turde ikke komme hjem og sige at de havde sagt nej, Bent fra Odense sagde klart fra, så var det min tur: ”Peter, jeg forstår godt dit dilemma; men vi har givet håndslag på at vi står sammen, så jeg vil ikke give tilsagn om at du skal sige ja, men jeg forstår godt hvis du gør det; men så er det din beslutning. Og den kan du ikke tørre af på os. Du er forhandlingsleder, vi skal bare rådgive dig!

Næste morgen gik Odense i konflikt – alle andre huse også mit i Århus tog resultatet til efterretning. Den 5. marts, vel ca. 4 uger efter konflikten, havde vi mange afløsere inde i Århus, der blev indkaldt til fagligt møde efter arbejdstid, og jeg fik et mistillidsvotum på 2 overskydende stemmer, fordi vi ikke havde fulgt Odense i konflikten. Den dag besluttede jeg mig for at stoppe også som miljøformand. Da jeg op til den 1. Maj 1980 sagde op, gav driftslederen en kasse øl, disponenten gav også en, og direktøren dikterede at vi alle skulle have smørebrød henne fra varmestuen.    

 

Nå, så var der historien som jeg gav i forbindelse med min optagelse:

Vi havde haft besøg af Arbejdstilsynet i Århus – Kredschefen var også ATs repræsentant i brancheforhandlingerne inden for kølehusområdet – det var sket den gang rebellen over os alle Viggo Engholm Jensen var formand for miljøområdet!!

Vi havde fået et læs Laks i kartonner ind – dem der vejede 45,4 kg pr. kasse. Vi kunne se at containeren havde været åbnet – altså var det dansk gods og så var reglerne om de 30 kg. jo gældende. Nå det var jo vores regler; men noget larm skulle vi have i gaden så jeg ringede til kredschefen og sagde at vi havde noget der lige skulle kontrolleres. Han kom, han så og han skrev:

 

Løft over skulderhøjde skal undgås – løft under knæhøjde bør undgås!!

 

Jeg ringede til Magnus Demzits og aftalte at vi skulle mødes for at se hvad jeg som miljøformand kunne gøre ved det påbud – Magnus var lidt loren ved det hele det kunne nok ikke holde vand!

Jeg mødte op og skulle lige en tur ind i transportgruppen først, og her mødte jeg kl. 13,15 Gruppeformand Arne Kruse. Arne var gammel næstformand fra Lager og Pak i Århus. Den gang han skulle vælges var det en vis Viktor Frederik Mørk – min den gamle - der som arbejdskammerat på Korn og Forderstoffen var på talerstolen for at anbefale, så jo, Krusen kendte mig. ”Hva´fanden knægt, hvad laver du herovre? Jeg fortalte at jeg havde et påbud og et udkast til brev fra Kølehusarbejdernes Landsklub som jeg skulle diskutere med Magnus Demzitz. ”Lad mig se det knægt” Så kaldte den store gruppeformand på sin sekretær og sagde disse forbløffende ord – ”Hvordan ser min kalender ud på torsdag” – lige nu var det tirsdag – ”godt sæt knægten på til kl. 11,30 – og lav så det her klar” – Arne tog mit udkast og gav til sekretæren – ”Lav det som rundskrivelse til alle afdelinger der har kølehuse!!”  

Jeg tog mødet med Magnus – som tørrede grinet af munden – ham og Krusen kunne ikke tåle synet af hinanden – Jeg fik mit daglønstab – og mødte frem to dage senere for at se at Gruppeformanden underskrev landsklubbens/nu forbundets anbefaling – ikke til vore medlemshuse, nej til afdelingerne i forbundet. Tirsdag ugen efter kommer der en kontra rundskrivelse, der havde Købmands- og Havnesammen-slutningen opdaget hvad det var der var sendt ud; men nogle år efter var det en anbefaling. Og nå, ja, jeg fik også mit daglønstab for den torsdag – de var skøre i det forbund dengang; men det var fandme også sjovere.

 

Håber det kan anvendes

 

Isbamse krammer

Karsten

 

Referat fra Kølehuslaugets 3. årsmøde den 6. September 2008 i Ringkjøbing, på hotel Ringkjøbing.

 

 

Oldermand Bent Nielsen bød velkommen til 3. Årsmøde i Kølehuslauget af 16. April 2006.

Der var en særlig velkomst til Karsten Mørk.

 

I forbindelse med årsmødet var der afbud fra Knud Hansen, Frank Kieffer, Jørgen Sørensen, Frank Jakobsen og Henning Overgaard.

Der var mange afbud på grund af private gøremål, men der var også afbud vedr. bestyrelsens ændring af den aftalte weekend. (Det sker aldrig mere)

 

Der er ikke sket meget det sidste år men der er ansøgt ca. 40 fonde om tilskud. (Alle har afslået)

Det er jo heller ikke meningen at vi skal gå og stresse rundt som alle andre, nu skal vi jo bare hygge os.

 

Det sidste nye er at Ole har lavet en hjemmeside til Lauget.
  http://www.koelehus.dk/ 

Derudover har Ole også lavet en hjemmeside til landsklubben. 
  www.koelehusarbejdere.dk 

 

Laugets hjemmeside er for nuværende besluttet at køre i 2 år, så må vi se om det er noget som vi skal beholde.

Ole viste den på årsmødet og den er virkelig flot, det kan han nok, den gamle.

 

På kølehusarbejdernes landsmøde den 12. September 2008 har jeg (Bent Nielsen) foreslået at der bliver fanemarch under sangen ”Når jeg ser et rødt flag smælde” og æresmedlemmet bærer fanen ind.

Vores fane kræver respekt og opmærksomhed. Til jeres orientering kan jeg meddele at tidligere landsklubformand
Jens Christian Hansen fra Odense, deltager på landsmødet

Jeg mener at han er den ældste nulevende tidligere landsklubformand. Han besatte denne post fra 1968 til og med 1970.

På dette landsmøde er vi sat på programmet, for ved hjælp af PowerPoint at fremvise landsklubbens historie, Ole får hjælp af Bent og Holger med at kommentere det fremviste.

 

Her på dette Laugsårsmøde skal vi beslutte om vi til næste årsmøde i København, skal lave en rundtur i Frihavnen eller/og Arbejdermuseet inden vi afholder Laugsmødet.

 

Kontingent til Lauget skal senest ved årsmødet være forudbetalt. Der er forslag om at vores konto nr. skal stå i referatet,
(9190 4570216452) så man selv kan indsætte kontingentet.

 

Ved dette 3. Årsmøde er det tiden at gøre status. Har vi nået det vi ville med Lauget- Formålet er at stå vagt om traditionerne, hygge sig og slappe af og fagligt stå til rådighed, når nogen beder om det.

 

Der blev foreslået 2 nye medlemmer-
Jytte Kieffer og Viggo Engholm.

 

Ved dette åra Laugsmøde blev Karsten Mørk medlem af Lauget og blev adlet med ordene:

Karsten, du blev indstillet til medlem af Lauget, fordi du har været Miljøformand i landsklubben i årene 1978-1979, for et enestående godt kammeratskab, derfor vil vi adle dig til medlem af Lauget, med denne Isbjørne nål, som bevis på medlemskabet. Velkommen til. Vi er glade for at have dig med.

 

Karsten Mørk har arbejdet ved Beauvais/Plumrose ved havnen i Århus som funktionær og her mødte han Viggo Engholm.

Karsten`s arbejde bestod i ekspedition af kølelastbilchauffører. Senere blev Karsten ansat ved Coldstores og valgt til sikkerhedsrepræsentant i det gamle hus og efter 1 år i 1978, valgt til tillidsmand, for derefter at blive valg til miljøformand i kølehusarbejdernes landsklub sidst på året. Karsten berettede om at det var det år som Miljøkonsulent Magnus Demsitz lavede kølehusrapporten.

 

 

 

Referent Bent H. Nielsen

 

Referat fra Laugets 4. årsmøde på Lindenborg kro lørdag den 26. September 2009.

 

Lauget hvor faglige traditioner, forståelse og tolerance er i højsædet .

 

Tilstede var:

Knud Hansen, København. Jens Kr. Hansen, Odense. Karsten Mørk, Nakskov. Bent H. Nielsen, Brylle. Steen Horst, Odense og Ole Larsen, Handest.

 

Fraværende med afbud:

Tina G. Jensen, Vejle (Fødselsdag). Holger Fischer, Kolding (Safari i Afrika). Henning Overgaard, Esbjerg. Frank Jakobsen, Silkeborg og Frank Kieffer, København. Jørgen Sørensen,Aalborg.

 

Dagsorden:

Punkt 1.          Formandens beretning.

Punkt 2.          Kontingentindbetalinger.

Punkt 3.          Laugets fremtidige aktiviteter.

Punkt 4.          Optagelse af nye medlemmer.

Punkt 5.          Eventuelt nye medlemmer.

 

Ad.1.              Velkommen til det 4. årsmøde i lauget.

                      Særlig velkomst til Jens Kristian Hansen, Odense.

                      Vi har søgt ca. 40 fonde om tilskud, der er èn som er vendt positivt tilbage, det er Svend Petersen Agri-Norcold, som har givet 3000 kr. - jeg har sendt takkekort til ham.

                     

                      Vores IT chef, (Ole) har lavet Laugets hjemmeside, hvor alt bliver lagt ind.

Han gør et stort arbejde for os, hvad skulle vi gøre uden ham.

Ole og jeg var til landsmøde d 5-6 sept.09. i Glostrup, hvor vi var sat på som oplægsholder lørdag formiddag, vi havde som emne, klubbens arbejde for at sparke klubben lidt gang.

 

Jeg bar fanen ind under fællessangen, (Når jeg ser et rødt flag smelde) men jeg syntes nu godt de kunne havde rejst sig op.

Vi havde inviteret Anker Jørgensen til at spise lørdag aften fordi det var 50 år siden han holdt det første møde med klubben og det gik rigtig godt.

 

Næste år har landsklubben 50 års jubilæum, og det skal holdes i Kolding, hvor klubben startede.

 

Bent fortæller om hvorfor der ikke er flere delegerede til årsmødet – der er mange forskellige grunde til at der er afbud – Det gennemgående tema er, at det er for dyrt.                     

Vi skal her på mødet have bestemt hvad vi gør fremover og om vores årsmøder skal laves om.

 

 

 

 

 

*De delegerede mener ikke at leje en feriekoloni er noget for os, da vi selv skal stå for alt i forbindelse med arrangementet. I øvrigt vil der nok altid være nogen som synes at det er for dyrt, hvad enten det koster 725,00 eller 925,00.

Derfor fortsætter vi med som hidtil at indlogere os på hotel med weekend-ophold.

 

Årsmøde skal altid være sidste weekend i september, og næste år bliver den 25-26 september 2010 på Hotel Ærø Strand, i Marstal på Ærø.

 

Ad.2.              Det er på sidste årsmøde blevet besluttet at medlemmerne selv skulle få kontingentet indbetalt inden årsmødet. til SPAR NORD 9190 4570216452.

                      Sidste frist for indbetaling er 1 måned før årsmødet, så kassereren kan                 nå at lave regnskabet.

                      Dette er ikke helt gået efter planen, men næsten alle har nu betalt og                   nogen har betalt fremad.

 

Ad.3.              I år 2010 afholder kølehusarbejderne deres 50. års jubilæum    
          i Kolding.

Det kunne være en god idè at kølehuslauget deltog i dette arrangement og vi tager kontakt tillandsklubben om ikke det kunne være en god idè at invitere gæster med til jubilæet, som har været en del af landsklubbens deltagere fra før i tiden.

De skulle så komme med et faglig oplæg. Karsten Mørk har lovet at komme med et forslag.

Vi talte lidt om hvem der var tilbage og om hvordan     
                             betalingen kunne være ved  deltagelsen.

Bent Nielsen er jo æresmedlem og bliver betalt af landsklubben. 6 af laugets medlemmer er stadig ansatte som bliver betalt af afdelingen. De 5 sidste og mulige andre gæster kunne måske betales af landsklubbens ”Solskinskonto”.

 

Ad.4.              I år skal vi adle Jens Kristian Hansen som nyt medlem af lauget.

 

Jens Kr. Du har været med i tjenesten mange år, du var landsklubformand i 1968 – 70, du kender hele vores livshistorie og traditioner, jeg husker dengang jeg blev ansat i 1962, der kom du og krævede klubkontingent op og dagen efter kom du og krævede landsklubkontin-gent op, det siger hvor meget arbejde du har lagt i det og vi siger tak for en enestående indsats, derfor vil jeg adle dig som medlem af lauget med denne nål, velkommen til.

Vi er glade for at have dig med.

Traditionen tro, blev vore glas fyldt op med vores kølehusbitter, halv von osten og halv brændevin, som lige skulle skylles ned inden adlingen var fuldbyrdet.

Afslutningsvis sang vi vores Laug sang, som er lavet til lejligheden.

Jens Kr. Hansen takkede for at være blevet adlet til medlem af lauget, ved at fortælle lidt fra dengang han var med som formand for kølehusarbejderne i 1968.

Jens Kristian fortalte at han var stolt af at han var med til at få indført P. Løn som afløser for akkord i Cold Stores.

Ad.5.                  Nye medlemmer til optagelse: Jytte Kieffer.

                      Eventuelle fremtidige emner kunne være:

                       Lindy Grønkær, Hirtshals. Jens Erik Christensen,Esbjerg. 
                      Jan Malling, Nyborg.

 

                                                                                                                                 Referent Ole Larsen.

Jens Kristian Hansen

Jens Kristian Hansen var formand for kølehusarbejderne i 1968 til og med 1970.
Med stolthed i stemmen fortæller Jens Kristian at han husker tilbage på tiden hvor han var med til få indført akkord på frysehuset ved Cold Stores i Odense.
Frysehusarbejderne var glade for at få mere i løn ved deres hårde arbejde i fryserummene.

Laugets 5. årsmøde

 

 

Referat fra Laugets 5. årsmøde på Hotel Ærø Strand lørdag den 25. September 2010.

 

Lauget hvor faglige traditioner, forståelse og tolerance er i højsædet .

 

Tilstede var:

Jens Kr. Hansen, Odense, Bent H. Nielsen, Brylle, Ole Larsen, Handest, Steen Horst, Odense,

Holger Fischer, Kolding og Lindy Grønkjær, Hirtshals.

 

Gæst. Ib. J. Hansen, Odense.

 

Fraværende med afbud:

Tina G. Jensen, Vejle. Henning Overgaard, Esbjerg. Frank Jakobsen, Silkeborg, Frank Kieffer, København. Jørgen Sørensen, Aalborg. Klaus Lorenzen, København, Karsten Mørk, Nakskov og Knud Hansen, Kbh.

 

Dagsorden:

Punkt 1.          Formandens beretning.

Punkt 2.          Kontingentindbetalinger.

Punkt 3.          Laugets fremtidige aktiviteter.

Punkt 4.          Optagelse af nye medlemmer.

Punkt 5.          Eventuelt nye medlemmer.

Punkt 6.          Næste årsmøde.

 

Ad.1.              Bent H. Nielsen bød velkommen til det 5. årsmøde i lauget.

                      En særlig velkomst til den nye indstillede kandidat Lindy Grønkjær, Hirtshals.

                      Også et velkommen til årets gæst Ib Johannes Hansen, Odense.

                      Bent startede med at fortælle om hvem der havde meldt afbud til mødet.

 

                      Ligeledes orienteredes om kølehusarbejdernes jubilæumslandsmøde, hvor nogen af os deltog. Bent Nielsen bar fanen ind under sangen ”Når jeg ser et rødt flag smælde” og var med til at tilføre fanen en jubilæumsplade sammen med landsklubformand Per K. Jensen.

                      Ole Larsen gav fanen et søm, med ordene ”Frihed, Lighed og Broderskab”, som markering af landsklubbens 50 års jubilæum.

 

                      I en pause adlede vi tidligere forhandlingssekretær Klaus Lorenzen med ordene ” Du har været en god kammerat og en dygtig forhandler for køle/frysehusene og vi er glade for at have dig i lauget. Klaus viste stor glæde ved at vi havde tænkt på ham som laugsmedlem.

                      Tonen fik en lidt anden lyd da Klaus skulle bestå kølehusarbejderprøven ved at nedsvælge den farlige kølehusbitter. Klaus fik en del rynker i hovedet. Tina påsatte laugsnålen i skjorten.

                      Vi hyggede os lidt med nogle gamle historier som vil komme på vores hjemmeside.

 

                      Vi har i den forløbende periode igen søgt tilskud fra fonde. Der har indtil nu været negative tilbagemeldinger, men sender nu ud til 10 mere.

                      Vores IT chef Ole Larsen opdaterer jævnligt vores hjemmeside. Han gør et stort arbejde.  

 

 

                      Mange medlemmer mener at vi i bestyrelsen burde finde en anden dato for afholdelse af årsmødet. Dette har bestyrelsen drøftet og er enige deri.

                      Årsmødet var enige om at ændre dato og det ville være en god idè med april før eller efter påske. Det besluttedes at lægge årsmødet i april måned. (Muligvis d.16. april 2011)

 

                      Ole Larsen har undersøgt muligheden for at få lavet et andet emblem med en tekst der svarer til vores laug, med navnet ”Kølehuslauget”. Ole Larsen arbejder videre med sagen.

                     

Ad.2.              Det er på årsmødet 2008 blevet besluttet at medlemmerne selv skulle få kontingentet indbetalt en måned før årsmødet, så det kan komme med i regnskabet.

                      Indbetalingerne er i år lidt mangelfuldt, men der er indbetalt kr. 400,00. De kr. 200,00 har bare ingen afsender. Ole Larsen undersøger sagen. Agri-Norcold har igen ydet tilskud. (3000,00)

                      Vores konto nr. SPAR NORD Bank 9815-457-02-16452

 

                      Regnskabet blev gennemgået og ingen havde noget at bemærke.

 

Ad.3.              I år 2011 er vores mål at arbejde på at tilrettelægge
          virksomhedsbesøg.

                      Agri-Norcold har givet tilsagn om at vi må komme ind på èt af
          koncernens frysehuse.

            Det arrangerer vi i forbindelse med det næste årsmøde i april måned. Frysehuset i Vejen er igen ved at blive udvidet med 3000 m3, så vi afholder næste årsmøde i nærheden.

            Det er planen at tidligere direktør Svend Pedersen og nuværende direktør Jan Nielsen viser os rundt på frysehuset, Jan Nielsen lovede at lave et lille ”arrangement”.

 

            Der er planer om at lave en DVD der viser og fortæller om køle/frysehusarbejdere op gennem tiden fra 1960 til 2010 og hvordan vi ser på fremtiden i branchen.

            Steen Horst har tilbudt at være med til at lave en drejebog så vi har lidt styr på projektet.

            Vi har fået lov til at komme ind på Agri-Norcold koncernens frysehuse og filme og interviewe

            frysehusarbejdere og ledelse.

 

Ad.4.              I år skal vi adle kandidat Lindy Grønkjær som nyt medlem af
                      kølehuslauget.

”Lindy du er helt utrolig aktiv, du gør bare tingene. Jeg har ikke kendt dig så længe, men jeg ved at du gør en stor indsats for landsklubben”.

”Vi siger tak for en enestående indsats. Derfor vil vi adle dig som medlem af kølehuslauget med denne kølehusnål. Velkommen til, vi er glade for at have dig med”.

                     

Ad.5.                  Vi mangler stadig at adle tidligere kandidater Jytte Kieffer,  København  og Leif Andreassen fra Kolding.  Det håber vi at kunne gøre til det næste årsmøde i 2011.

Nye kandidater til lauget for 2011 Karl Jessen, Vejen  og     
                      Ib. J. Hansen, Odense.

Ad.6               Årsmødet 2011 bliver i nærheden af Vejen da vi forsøger at
                      gøre et virksomhedsbesøg.

                       

 

                                                                                                                                   Referent Ole Larsen.

Lindy Grønkjær

Lindy Grønkjær blev indstillet i året 2009 og adlet på Hotel Ærø i Marstal på Ærø.

Laugets 6. årsmøde

 

 

Referat fra Laugets 6. årsmøde på Hovborg kro den 8-10. april 2011.

 

 

Lauget hvor faglige traditioner, forståelse og tolerance er i højsædet.

 

Tilstede var:

 Jens Kr. Hansen, Odense. Bent H. Nielsen, Brylle. Steen Horst, Odense og Ole Larsen, Handest. Tina G. Jensen, Vejle, Holger Fischer, Kolding, Ib J. Hansen, Odense og Karl Jessen, Esbjerg.

 

Fraværende med afbud:

Henning Overgaard, Esbjerg. Frank Jakobsen, Silkeborg, Frank Kieffer, København, Jytte Kieffer, København, Knud Hansen, København og Karsten Mørk, Nakskov.

 

Dagsorden:

Punkt 1.          Formandens beretning.

Punkt 2.          Kontingentindbetalinger.

Punkt 3.          Laugets fremtidige aktiviteter.

Punkt 4.          Optagelse af nye medlemmer.

Punkt 5.          Eventuelt nye medlemmer.

 

Ad.1.              Formande bød velkommen til det 6. årsmøde i lauget.

                      Gårdsdagens rundvisning på Agri-Norcold`s frysehus i Vejen var en grundig gennemgang af frysehuset fra kantinen, gennem det gamle frysehus, det nye fuldautomatiske pladefrys til udlæsning i det store frysehus, der er så stort at det for mange frysehuse enkeltvis kunne have stået indeni.

                      Rundvisningen var iøvrigt meget positivt og kunne måske være et tilbagevendende tema fremover til vore årsmøder. Især for vore ledsagere var det et spændende indslag.

                      Selve besøget startede og sluttede med sammenkomst med kaffe, kage og chokolade samt et hyggeligt samvær med den ”gamle” og den nye direktør fra Agri-Norcold Svend Pedersen og Jan Nielsen – Dette var meget hyggeligt og krydret med gamle minder og historier fra ”gamle dage” og Svend Pedersen bad os hilse de fraværende laugsmedlemmer.

                     

                      Næste gang kunne være et besøg på Bring Frigo, i enten Kolding eller København.

                     

                      Start på årsmødet 2011 var en drøftelse af baggrunden for at årsmødet nu afholdes i foråret i stedet for efteråret.

 

                      På bestyrelsesmødet inden årsmødet blev det drøftet om sammensætningen i bestyrelsen er den rigtige. Tina G. Jensen stillede sit mandat til rådighed hvis der var en anden der ville gå ind i arbejdet med ildhu og kreativitet og mere tid.

 

                      Siden sidste årsmøde september 2010, var der sendt yderligere 10 breve ud til fonde, men der er stadig ikke nogen der er bidt på krogen og støttet os.

                        

                      I lighed med tidligere år går det trægt med at betale/overføre kontingentet til vores konto.

 

                      Kassereren vil have strammet op, omtales senere ved kassererens beretning.

 

Ad.2.              Der har i månederne op til årsmødet 2011 været lidt problemer med at kontingentet blev betalt til tiden (det skal være betalt inden årsmøde) men alle fik betalt til tiden.

                      Grunden til dette skulle være at medlemmer havde betalt inden årsmøde i september 2010, og allerede skulle betale igen inden april grundet ændring af dato for årsmødet 2011.

                     

Ad.3.              Der er nu fremkommet en idè med at vi laver et projekt med at lave en DVD, over samme idè som jubilæumsbogen ” En kold tid ” med interwiev af kølehusarbejdere og ledelse.

                      Bent, Steen og Ole Larsen (DVD udvalget) har afholdt et møde hos Odense Transport for at drøfte muligheden for at lave en DVD og om hvordan den kunne laves.

                      Ole Larsen har efter dette møde, lavet et forslag til drejebog for produktion ag DVD.

                      Udvalget foreslår at der tages kontakt med tidligere tillidsmand ved Danmark`s Radio, Jørgen Mouritsen som en mulig medproducent af DVDèn for med hans kontakter at fremme mulig- heden for en professionel produktion af DVDèn.

                      Det er planen at tage kontakt til tidligere miljøkonsulent fra SID Magnus Demsitz for at høre/interwieve ham om arbejdet med at lave rapporten fra 1978 ”Arbejde i frysehuse”.

                      Denne rapport er i øvrigt lavet i tæt samarbejde med vort nye medlem Karl Jessen.

                     

                      Til slut i DVDèn er det planen at få ledelsen fra de 3 frysehus koncerner til at fremkomme med deres synspunkter om fremtidens frysehuse.

                      Samtidig forsøges et interwiev med formanden for kølehusarbejdernes landsklub.         

 

Ad.4.              I år bliver nuværende frysehusarbejder Ib J. Hansen (Bellinge) og tidligere frysehusarbejder Karl Jessen (Vejen) adlet som nye medlemmer af lauget.

                      Bent Nielsen uddybede sin glæde ved at de nye medlemmer havde sagt ja til at blive indstillet til optagelse i kølehuslauget.

 

                      Karl`s historie:

                      Karl fortalte om forløbet med hans afskedigelse ved Vejen frysehus.

                      Denne historie er tidligere omtalt og er nu lagt på hjemmesiden                                               www.koelehusarbejdere.dk

 

Ib`s historie:

 

Ib havde for år tilbage stillet hans truck til strøm men efter en pause var trucken væk og Ib opdagede at en kollega havde ”lånt” trucken.

Ib ville have kollegaen ud af trucken, men han ville ikke forlade trucken. Dermed knaldede Ib døren i uden dog at se at kollegaen havde holdt fingrende i dørkanten med det resultat at alle fingrende på venstre hånd brækkede.

Dette var selvfølgelig et uheld men Ib fik det mundheld at han havde let til at hidse sig op.  

    

Årsmødet drøftede om der var basis og interesse for at ændre medlemskab af bestyrelsen.

Tina G. Jensen deltager ikke i årsmøderne og ikke altid deltager fuldt ud i bestyrelsesmøder.

Årsmødet besluttede enstemmigt den ændring (efter at have hørt at Tina stillede sit mandat til rådighed) at Ib indtrådte i bestyrelsen.

                     

Ad.5.                  Nye medlemmer til indstilling og optagelse:

Der tages kontakt til Grethe Olsen, tidligere Nyborg frysehus, Kurt Larsen, tidligere tillidsmand ved Frigoscandia Hvidovre og tidligere tillidsmand Hans Johansen fra Espersens fisk Rønne, Bornholm.

                     

                      

 

                                                                                                                                 Referent Ole Larsen.

Ib Johannes Hansen

  Ib J. Hansen blev indstillet i 2010 og medlem og adlet til årsmødet på Hovborg kro i 2011 og det fortælles om ham at han er særdeles kontant i forhold til holdninger vedrørende hvad man kan tillade sig på arbejdspladsen. Ved en episode hvor en kollega havde tilranet sig Ib`s normale arbejdsredskab nemlig den truck som han kørte i hver dag. Da kollegaen ikke ville forlade trucken, hamrede Ib døren til trucken i uden at sikre sig at kollegaen nåede at flytte armen, med det resultat at armen brækkede. Han rørte aldrig trucken mere.

 

Karl Jessen

Karl Jessen var tillidsmand på Frigoscandia`s frysehus i Vejen. Karl blev i begyndelsen af 1979 valgt til tillidsmand på frysehuset og havde været dette i ca. 1,5 år da han bad om fri en times tid til at ordne nogen personlige forhold i byen. Da han efter tilladelse en times tid ikke var kommet tilbage, tog driftlederen og forvalteren ud for at lede efter ham. De fandt Karl siddende på en restauration. Da Karl senere indfandt sig tilbage på virksomheden, blev han bortvist. Forbundet gjorde gældende at bortvisningen var uberttiget og førte sagen i voldgiftretten. Frigoscandia A/S blev dømt til at betale Karl S. Jessen en erstatning svarende til 4 måneders løn. 

Laugets 7. årsmøde

Referat fra laugets årsmøde på Hovborg Kro, den 27. – 29. april 2012.

Tilstede: Bent Nielsen, Holger Fischer, Ole Larsen, Karl Jessen, Steen Horst, Jens Kr. Hansen, Frank Kieffer, Karsten Mørk, Kurt Larsen og Ib J. Hansen.
Gæst: Annie Sørensen

 

Dagsorden:

1.        Velkomst.

2.        Formandens beretning.

3.        Kassererens beretning.

4.        Aktiviteter.

5.        Nye medlemmer.

6.        Næste årsmøde.

7.        Eventuelt.

 

 

Ad. 1. Bent Nielsen bød velkommen til det 7. årsmøde på Hovborg Kro.

 

Ad. 2. Bent Nielsen kom ind på i sin beretning.

 Siden sidste år har vi sendt flere ansøgninger ud til fonde, men der er kun en enkelt som har svaret tilbage. Det er 3f´s mediefond med en støtte på 15.000 kr. med en løbetid på et år til at lave den film om arbejdet på Køle- Frysehuse fra tidligere år og til i dag, som vi har snakket om sidste år.

 

I 2011 var vi i Vejen på besøg ved Agri- Norcold, det var første gang at det blev prøvet og det var et godt besøg hvor vi også havde ledsagere med, der blev orienteret om den udvidelse de havde gang i og at det skulle blive Nord Europas største frysehus.

Bent har på lauget’s vegne, sendt et takkebrev til direktør Jan Nielsen på Agri- Norcold.

Bestyrelsen deltog senere på året ved indvielsen af det nye frysehus og gav en platte ved den lejlighed.

 

Hvis vi fremover skal have styrket sammenholdet på vores køle og frysehuse, skal der nok til at ske en bedre agitation og synliggørelse af vores og landsklubbens arbejde på husene.

 

Bestyrelsen for Landsklubben er inviteret til at deltage i rundvisning samt spisning fredag aften, og lauget har tilbudt sin hjælp til landsklubben for at udbrede kendskabet til vores branche og arbejde.

Men der er ikke kommet noget svar tilbage.

 

Karsten Mørk, Frank Kieffer og Steen Horst, undrede sig over det manglende samarbejde fra landsklubben’s side, samt om stof til bladet, for hvis bladet ikke var der, ville landsklubben været gået død for længe siden da ingen så kendte til eksistensen af klubben.

 

Holger Fischer undrede sig over at landsklubben ikke havde noget i sidste blad om Pension Danmark, efterløn med de ændringer der sker der og om hvad der sker på arbejdsmiljø området.

 

Frank Kieffer vil kontakte John Bondebjerg om den manglende aktivitet fra landsklubben’s side og om hvordan det kan gøres bedre, eventuelt med et indlæg fra lauget på kølehus kurser og på landsmødet.

Steen Horst vil på afdelingsplan kontakte de afdelinger der har køle – frysehuse, for på den måde eventuelt at kunne forbedre samarbejdet i branchen.

 

Karsten Mørk bad om at få ansøgningen til 3f´s mediefond sendt, så ville han kontakte dem om en eventuel udsættelse af tidsfristen og kontakte medieskolen på LO skolen om eventuelt at de kan hjælpe til med at lave filmen.

 

Ad. 3. Ole Larsen fortalte om at der til de sidste tre årsmøder havde været problemmer med at få kontingentet betalt til tiden, det skal være betalt inden årsmødet ifølge vedtægterne.

Der er et underskud i regnskabet på 544,62 kr.

 

Ole foreslog på bestyrelsens vegne, at kontingentet skulle stige, hvis der fremover skulle undgås underskud. Efter forslag fra årsmødet blev en stigning på 50 kr. vedtaget, så kontingentet fra 2013 er på 150,00 kr. om året.

 

AD. 4. Ole Larsen fortalte om planen for film projektet der arbejdes på. Om arbejdet på vore køle og frysehuse, om arbejdsforholdene og de lønkampe der har været gennem tiderne og om det sammenhold der har været i branchen og om en snak med tidligere og nuværende kollegaer, det er den foreløbige plan der arbejdes ud fra.

Derefter fortalte Ole om hvad det ca. vil koste at lave filmen, så der skal bevillinger til, for at det kan lade sig gøre.

 

Ad. 5. Bent Nielsen fortalte om de nye medlemmer for året 2012, Kurt Larsen fra Bring/Frigoscandia Hvidovre og Hans Johansen fra Espersen Fisk i Rønne.

Hans Johansen havde meldt afbud så Kurt Larsen var det nye medlem der blev adlet i år og fik sit bevis samt emblem som medlem af kølehus lauget, da Kurt ikke fik fortalt om sit arbejdsliv må han gøre det til næste laugs møde eller pr. mail til Ole Larsen.

 

Karsten Mørk og Frank Kieffer modtog de nye emblemer der er lavet til lauget og Frank Kieffer gjorde opmærksom på at han aldrig havde fået et lamineret bevis som medlem af lauget, det bliver ordnet til næste laugs møde.

 

For året 2013, bliver Roman Rogelio Duran fra Ålborg, Karsten D. Nielsen fra Hobro og John Berg fra Kolding indstillet.

Bent Nielsen sender dem et brev om de ønsker at blive medlem.

 

 

AD. 6. Bestyrelsen kom med et forslag om at næste årsmøde i lauget holdes i Vejle området og et eventuelt besøg på Claus Sørensen eller Cold Star.
Af hensyn til deltagelse blev der forespurgt om datoen kunne komme meget hurtigt.

Ole Larsen undersøger det og kommer tilbage med en dato for 2013.

Skal der ændres på mødeformen? antal dage? og om der behøves at være musik til, af hensyn til prisen for et arrangement.
Skal der komme nogen med et oplæg eller et tema af ca. 15. minutters varighed?

Der var enighed om at det sociale aspekt var vigtigt for lauget’s medlemmer, samt at der skal være plads til de faglige snakke ved et sådan møde.

Det blev besluttet at hvis der ikke var noget arrangement til om fredagen skulle det starte om lørdagen af hensyn til prisen.

Ad. 7. Da der ikke var noget til dette punkt, takkede Bent Nielsen for et godt og konstruktivt møde.

 

 

Referent.

Ib J. Hansen

 

 

Kurt Larsen

Kurt Larsen har været tillidsmand på Frigoscandia i København.
På kølehulaugs årsmødet på Hovborg kro 2012 blev Kurt medlem og adlet.

Laugets 8. årsmøde på Kryb I Ly kro

Referat fra laugets årsmøde på Kryb I Ly Kro, den 12. – 14. april 2013.

Tilstede: Bent Nielsen, Holger Fischer, Ole Larsen, Steen Horst, Jens K. Hansen, Frank Kieffer,
Jytte Kieffer, Karsten Nielsen, John Berg, Lindy Grønkjær og Ib J. Hansen.
Gæst: Annie Sørensen

 

Dagsorden:

1.        Velkomst.

2.        Beretning ved formanden.

3.        Regnskab ved kassereren.

4.        Optagelse af nye medlemmer i 2013.

5.        Aktiviteter.

6.        Nye medlemmer i 2014.

7.        Næste årsmøde.

8.        Eventuelt.

 

 

Ad. 1. Bent Nielsen bød velkommen til det 8. årsmøde i lauget.
Samt fortalte om besøget på frysehuset Cold Star i Vejle.
Ole Larsen fortalte om hvad der lå i mappen.

 

Ad. 2. I sin beretning kom Bent ind på at der er sendt ca. 70 ansøgninger ud til diverse fonde, om støtte
til et filmprojekt om arbejdet på køle/frysehuse før og nu.
Der er kommet et positivt svar retur fra 3f´s medie og kulturfond om støtte på 5.000 kr. der er tidsbestemt på et år, vi har søgt og fået derfra før men kunne ikke overholde tidsfristen dengang.

 

Angående vores filmprojekt har vi fået hjælp af formanden for 3f´s ungdom Rebekka Hansen, der er under uddannelse som journalist der gerne vil være med til at få filmen lavet samt en drejebog, samt foretage interviews rundt om i landet, hun har også fået lavet et udkast til et brev der skal sendes ud hvor landsklubben også skal stå som medunderskriver.

 

I forhold til vores drejebog ved adlinger, skal der indføres under punkt 4 ”og en Laugsnål”.

 

På sidste årsmøde på Hovborg kro var organisering af kølehusarbejdere på dagsordenen. Under dette punkt tilbød Frank Kieffer at besøge forbundet og ved samme lejlighed tale med John Bondebjerg om den manglende organisering på de danske køle/frysehuse. Frank har haft en samtale med John Bondebjerg og organisering var til debat på kølehus kurset i Karrebæksminde i maj 2012.

 

Ole Larsen foranstaltede herefter et møde i Odense Transport den 23. november 2012 med organisering på frysehuse på dagsordenen for respektive afdelingsrepræsentanter indenfor kølehusbranchen. Datoen var valgt noget uheldigt idet der kom en del afbud på grund af udlandsrejser og kursus for afdelingsrepræsen-tanter der ikke kunne ændres. Der var dog repræsentation fra forbundet og 5 3f afdelinger samt formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem af kølehuslauget. Mødet var godt og vi blev enige om at mødes igen i Odense Transport 21. marts 2013.

I foråret 2013 blev kølehusarbejdernes landsklub`s bestyrelse, samtlige tillidsfolk indenfor frysehusene og repræsentanter fra forbund og 17 respektive 3f. afdelinger indviteret.

Der var et stort fremmøde og dette initiativ har allerede nu affødt valg af tillidsrepræsentant i Agri-Norcold i Padborg og medlemskab af Supergross i Ringsted. Konklusion på mødet blev at der skulle arbejdes videre med 4 punkter fremover. Organisering, Synlighed, Uddannelse og Netværk.

Ole Larsen ville stille sig til rådighed på næste bestyrelsesmøde i landsklubben.

 

Ad. 3. Ole Larsen gjorde rede for at det havde hjulpet at få hævet kontingentet fra 100,00 til 150,00 pr. år.

Selvom vi ikke har mange udgifter er der jo alligevel løbende udgifter til brug af vores hjemmeside, samt en lille udskænkning til vores bestyrelses og årsmøde hvert år. På dette tidspunkt har nogen allerede betalt for 2013 og Ole håber at resten husker at betale kontingentet inden 31. december 2013.

 

Ad. 4. Her i årer John Berg og Karsten D. Nielsen indstillet til medlemmer af Kølehuslauget.

Jytte Kieffer har tidligere været indstillet men har først nu haft tid til at deltage i årsmøde.

John Berg blev som den første kaldt op til formand Bent Nielsen og blev adlet med ordene: Du har jo været en god repræsentant for Holger Fischer og dermed også for Bring Frigo i Kolding og derfor får du denne laugsnål så du kan brøste dig med at være medlem af Kølehuslauget i Danmark.

 

John Berg takkede for medlemskabet og fortalte at han for mange år siden stiftede bekendtskab med kølehusarbejderne til et landsmøde og havde spekuleret på hvordan det nu skulle gå. Han kendte dem jo ikke.

Straks han ankom til weekendopholdet blev han allerede anråbt på parkeringspladsen og budt velkommen til årets landsmøde med et par håndbajere fra et bagagerum. Så der var ingen problemer med nye bekendtskaber denne weekend.

 

Herefter blev Karsten D. Nielsen kaldt op og Bent Nielsen sagde: Du har som tillidsmand i Hobro overtaget posten efter Ole Larsen og fået din sag for. Det er jo ikke altid let at være tillidsmand men du har holdt ud til du stopppede på Agri-Norcold og blev pensionist, og vi siger tak for en enestående indsats.

 

Karsten takkede også for valget af ham til medlem af Kølehuslauget og tog det som en ære at komme i betragtning da han ikke syntes at han havde gjort noget særligt. Han fortalte om hans 33 år som ansat på Agri-Norcold og at det var svært at være tillidsmand og komme efter Ole Larsen for det var ikke altid let at diskutere med direktøren og her til sidst var det også svært at leve op til kollegers krav som godt kunne være urimelige.

 

Jytte kieffer blev nu kaldt op for at blive adlet og få sin Kølehuslaugsnål og Bent sagde følgende:

Du var den første kvinde og et frisk pust i Kølehusarbejdernes Landsklubbestyrelse og blev valgt i Esbjerg i 1978.

Desværre forlod du frysehusbranchen i 1980, så det var et kort visit.

 

Jytte takkede for at blive medlem af Kølehuslauget og fortalte om den korte periode i branchen.

 

Alle fik et lamineret diplom sammen med Kølehuslaugets Isbjørnenål.

 

Dernæst blev Frank Kieffer kaldt op for at få sit laminerede diplom som bevis på at være medlem.

Frank Kieffer blev adlet og medlem i 2009. Dengang blev der også udleveret et diplom men bare ikke lamineret så det kan holde evigt.

Sluttelig blev der skænket en ”Kølehusbitter” der forseglede medlemskabet af Lauget. Næsten alle ser frem til denne begivenhed hvert år idet det er en velsmagende drik der holder kredsløbet i gang.

 

Kølehuslaugets medlemmer sang traditionen tro vores Laugsang.

 

Ad. 5.

 

·          Filmprojektet var debatteret under formandens beretning og der søges om midler gennem vores 3f. afdelinger med den nye ansøgning som Rebekka Hansen har lavet til os.

 

·          Ved årsmøderne har der indtil nu været en rundvisning på et frysehus men det er nok svært at blive ved med at finde noget nyt.

Det blev vedtaget at der i 2014 igen forsøges rundvisning på et frysehus. Så har vi været rundt og se 

et frysehus fra alle de 3 store koncerner.

Det bliver nok Claus Sørensen i Hirtshals, da årsmødet for 2014 søges afholdt der.

 

Fremover skal der være anden form for rundvisning fredag i form af kulturel åndelig føde.

 

·          Organisering vil stadig være et projekt som vi vil satse på.

Ole Larsen vil tage det op på landsklubbens bestyrelsesmøde.

 

Ad. 6. For året 2014 indstilles Per Kynn Jensen, Hirtshals og Kjeld H. Jensen, forbundet.

Der var debat om indstilling for 2014 men årsmødet valgte at følge bestyrelsens forslag.

 

Ad. 7. Næste årsmøde holdes i Hirtshals i april 2014 med besøg på Claus Sørensens frysehus.

Lindy Grønkjær stiller sig til rådighed for tilrettelægning ved opholdet.

 

Ad. 8. Frank Kieffer vil gerne have jubilæumslaugsmøde i 2015 bliver afholdt på Sjælland.

Opholdet kunne være i Dragør med fredagstur på Dyrehavsbakken i Klampenborg.

 

                                                                                                                    Referent Ib J. Hansen/Ole Larsen

                                                                                                                                      

Velkommen til vores første kvinde

Jytte Kieffer var den 1. kvinde der kom ind i Landsklubben og sad i bestyrelsen fra 1978 - 1980. Dengang hed Jytte Erbs og var ansat på Nyborg Lynfrost.

Samme år blev gruppeformand John Berg - 3F Kolding optaget i Lauget

Tidligere tillidsmand Karsten D. Nielsen blev også medlem dette år.

Laugets 9. årsmøde i Hirtshals

Referat fra laugets årsmøde på Motel Nordsøen, Hirtshals den 11, 12 og 13. april 2014.

Tilstede: Bent Nielsen, Holger Fischer, Ole Larsen, Frank Kieffer, Jytte Kieffer, Karsten Nielsen, John Berg, Lindy Grønkjær og Per Kynn Jensen.

Fraværende med afbud: Steen Horst, Jens Kr. Hansen, Karl Jessen, Henning Overgaard, Frank Jakobsen

 

Dagsorden:

1.        Velkomst.

2.        Valg af dirigent

3.        Beretning ved formanden.

4.        Regnskab ved kassereren.

5.        Valg til bestyrelsen

a)       1 bestyrelsesmedlem

Ib J. Hansen

6.        Optagelse af nye medlemmer i 2014.

7.        Aktiviteter. Oplæg vedr. DVD projekt v/ Ole Larsen

8.        Nye medlemmer i 2015.

9.        Indkomne forslag

10.    Næste årsmøde.

11.    Eventuelt.

 

 

Ad. 1. Velkomst

Bent Nielsen bød velkommen til det 9. årsmøde i lauget.
En særlig velkomst til Per Kynn som i år skal optages til medlem af Lauget.

 

Ad. 2. Holger Fischer

 

Ad. 3. Beretning v/Formanden

I sin beretning kom Bent ind på at der er sendt ca. 10 ansøgninger ud til diverse fonde, om støtte
til et filmprojekt om arbejdet på køle/frysehuse før og nu.

 

Bent orienterede om at Karsten Mørk var afgået ved døden og bad os om at rejse os op i respekt for Karsten Mørk mens holdt et minuts stilhed og udtalte et ”æret være hans minde”.

 

Dette er ikke den eneste hændelse i denne periode. Jens Kr. Hansen fra Odense er kommet på plejehjem, i øvrigt lige som hans ledsager, Inge.

 

Ligeledes kunne Bent oplyse at vores sekretær Ib Johannes Hansen, Odense var blevet antastet og slået ned på et stisystem i Odense, mens han gik tur med en hund.

Hændelsen gjorde at Ib har ligget i koma og gennemgår nu intensiv genoptræning for at komme tilbage til et normalt liv – med håb om at kunne klare sig selv i egen bolig. I øjeblikket er han genoptrænet til at kunne gå 300 m i et gangstativ. I b har stadig problemer med venstre hele side og derfor må side i en kørestol på grund af manglende balance og træthed.

 

Kurt Larsen, København har meldt sig ud idet han havde forventet noget andet af medlemsskab af Lauget.

 

Vi har besluttet at tage til Bornholm for egen regning og samtidig tage kontakt med tidligere bestyrelses-medlem i landsklubben for optagelse til Lauget.

 

Bent orienterede om at han, Holger, Ole har været til Kølehusarbejdernes landsmøde den 31-1. sept. 2013.

 

Angående vores filmprojekt har vi haft et møde med formanden for 3f´s ungdom Rebekka Hansen, der ville hjælpe os med at lave vores DVD projekt. Efter nogle måneder meldte hun dog tilbage at hun ikke magtede opgaven. Vi kontaktede derfor journalist Kathrine Andersen, Vejle og blev enig med hende og som gerne ville optage, redigere vores DVD.

 

DVD projektet fik en andet forløb end vi havde håbet på, idet arbejdsgiverne ikke ville være med til at præge filmen, som de havde lovet. Dette gør nu at den bliver set med vores øjne.

Vi har haft flere møder med hende i Odense for at tilrettelægge kommisorium for DVD,en.

 

Inden vores beslutning med at hyre Kathrine, var vi i København til et møde med Jan Villadsen 3f`s Transportgruppe for at fremlægge vores idè med at lave en DVD om Kølehusarbejdernes Historie.

Tilstede var også John Bondebjerg og de gav tilsagn om at støtte vores projekt hvis vi samtidig ville fremskaffe midler fra anden side – De ville måske støtte med resten. Vi fik tilsagn om støtte fra nogle afdelinger samt Kølehusarbejdernes landsklub og derfor turde vi gå i gang.

 

Vi startede vores interview,s i København af Magnus Demsitz, Frank Kieffer og Knud Hansen. Vi lånte et lokale hos 3f`s Transportgruppe, hvor vi fik fin behandling med fortæring.

Vores næste interviews var hos 3f Esbjerg Transport, hvor vi interviewede Karl Jessen, Frank Jakobsen og Henning Overgaard, derefter kørte vi til Agri-Norcold i Vejen, for at interviewe tillidsmand Kim Nielsen og arbejdsmiljørepræsentant Jørn Haugaard.

Selvom vi ikke blev enige med arbejdsgiverne fra frysehusene, fik vi lavet et interview med direktør og formand Oskar Kristensen fra Brancheforeningen for frysehusene i Danmark.

 

For at være rundt hos de fleste vigtige personer i branchen sluttede vi af med formanden for landsklubben Per Kynn Jensen, Hirtshals.

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

Ad. 4. Regnskab v/Ole Larsen

Ole Larsen fremlagde regnskabet som på driftsiden viste et underskud på kr. 1.279,74.

Underskuddet fremkommer ved at der i år er givet en del Blomster og gaver som vi ikke plejer at give.

Derudover har det kostet kr. 694,- at udsende vores DVD til afdelinger og medlemmer samt en ekstra printerblæk.

Der ikke behov for ændring af kontingent på grund af dette idet der ikke forventes mange udgifter næste år.

Efter Ole`s længere beretning med driftbudget og fremlæggelse af regnskab vedr. DVD støttekroner,

blev også regnskabet enstemmigt godkendt.

 

Ad. 5. Valg

Grundet Ib J. Hansen`s sygdom er der forslag om at Frank Kiffer konstitueres til bestyrelsen.

Frank modtog valg og det blev enstemmigt vedtaget

 

Ad. 6. Optagelse af nyt medlem 2014.

Her i årer der optagelse af Per Kynn Jensen, Hirtshals.

”Du er blevet anbefalet til optagelse i Kølehuslauget fordi du er landsklubformand. En ting er at tage ansvar som tillidsrepræsentant, noget andet er at tage jobbet som landsklubformand. Derfor vil vi adle dig til medlem i Kølehuslauget af 16. april 2006 – med denne isbjørnenål og er glade for at have dig med”.

Per måtte nu igennem det traditionelle ritual med at nedsvælge den gyldne drik ”Kølehusbitter”.

Derefter fik Per overrakt et lamineret diplom som bevis for optagelsen.

Per takkede for optagelsen og fortalte nogle historier fra de mange kurser og sammenkomster der havde været sammen med kølehusarbejderne gennem tiden.

 

På et kursus på ”Langsøhus” var der også ”arbejde” om aftenen og der blev nogen af kursisterne navngivet ”pampere”.

 

Især høstede han meget bifald ved at fortælle at han nu vidste hvor ”fugleinfluenca” stammede fra.

Han kunne berette at det stammede fra et forløb fra et kursus på ”Svendborskolen” hvor èn af kursisterne ”Kurt fra Skagen” blev så syg under kurset at han lignede en syg høne.

 

Kølehuslaugets medlemmer sang traditionen tro vores Laugsang.

 

 

Ad.7 . Aktiviteter/ DVD projektet

 

STATUS PÅ DVD PROJEKT ”KØLEHUSARBEJDERNES HISTORIE”.

 

Det har meget tidskrævende at komme i gang med vores projekt.

Først skulle vi have fundet nogen til at gøre det professionelle vedr. optagelse, interviews, redigering og selve produktion af DVD,èn.

Vi kom gennem en god ven, i kontakt med formanden for 3F Ungdom, som gerne ville hjælpe os med at lave DVD,èn og vi havde et møde hvor vi fremlagde vores planer for DVD,èn. Vi blev enige om et samarbejde og der blev af formanden for 3F Ungdom, lavet en meget fin ansøgning der matchede vores idé om produktion af DVD,èn. Vi var glade for dette samarbejde idet vedkommende ville gøre det gratis bare der ville tilfalde kørselsgodtgørelse. Det var nemlig et led i at færdiggøre en journalist uddannelse på journalisthøjskolen i København.

Vores samarbejde led skibbrud idet det alligevel var en for stor mundfuld at påtage sig projektet alene. Vores veje måtte derfor skilles.

Senere kom vi i kontakt med Seniorklubben i Odense, der havde en Medieklub der syntes at det måske kunne være en god idè at vi afholdte et møde hos dem i Odense for at vi kunne fremlægge vores idè til at lave en DVD.

Efter mødet måtte de pænt takke nej idet det var mere end de kunne magte.

Der blev derefter taget kontakt direkte til Journalist Højskolen for at høre om vi kunne få de vordende journalister til at optage vores projekt på skemaet.

Det var bare for sent i semesteret til at få det godkendt, så vi måtte selv undersøge om der var nogle på skolen der ville påtage sig jobbet.

I samråd med Højskolens informationschef blev der opsat en ansøgning om at vi søgte et team af 2 personer der ville tage opgaven, selvfølgelig mod betaling.

Der kom rigtig mange tilbagemeldinger så det var svært at vælge mellem de fremsendte gode ansøgninger.

Efter samtale blev vi enige om at hyre Freelance journalist Kathrine Andersen der ville gøre hele arbejdet alene, dog sammen med os.

Derefter var det så et problem med at blive enige med de forskellige frysehuschefer om at komme ind på frysehusene. Jeg havde endelig godkendelse fra alle chefer inden vi bestemte os for at hyre vores journalist, for på det tidspunkt var vi overbevist om at der ikke var nogen problemer med at få lov til at komme ind på frysehusene.

Da vi ville have et møde med Agri-Norcold om mødedatoèr for det første besøg på Agri-Norcold`s frysehus i Vejen, kom det frem at der nu ikke var enighed om at vi kunne komme ind på frysehusene alligevel. Det skulle op på et møde i Branche-foreningen for frysehuse på deres næste møde.

Vi havde regnet med at komme ind på frysehusene og være færdige med optagelserne inden jul men der havde vi gjort regning uden vært for mødet i Brancheforeningen var først den 16. januar 2014.

På dette møde blev det endelig vedtaget at Arbejdsgiverne ikke ville give lov til at vi kom ind på frysehusene, idet de var bange for at DVD filmen måske ville komme i forkerte hænder og mente at det kunne være konkurrenceforvridende hvis en kunde måske kunne se en konkurrents varer på stedet.

Dette ændrede totalt vores idè med filmen da vi var interesserede i at hele branchen var med i produktionen af filmen, både lønmodtagere og arbejdsgivere.

Nu var vi jo kommet så langt at vi havde ansat en journalist og derfor måtte vi jo lave filmen på vores egne vilkår. Derfor er det meget beklageligt at filmen kun ses med vores øjne. Det var bare vilkårene da arbejdsgiverne meldte fra i sidste øjeblik.

Vi fik dog et interview med formand for Brancheforeningen Oskar Kristensen.

Ad. 8. Nye medlemmer 2015

I år 2015 indstilles 3 nye medlemmer.

Preben Kristoffersen, Odense

Tony Vefling, Nyborg

Kristian Andersen, Vejen

 

Ad. 9. Indkomne forslag

Ole fremlagde et forslag om at finde nogle til at underholde os til de fremtidige laugsmøder.

Der var fremlagt en idè om at det kunne oplæg ved vores arbejdsmiljøkonsulenter der kunne tale lidt om arbejdsmiljø i norden.

Der var en del debat om at det ikke skulle være om noget faglig.

Ole ændrede så forslaget til underhold i stedet for fagligt og det blev besluttet at bestyrelsen kunne arbejde videre med forslaget i forhold til underholdning der ikke kunne belaste vores økonomi.

 

Ad. 10. Næste årsmøde

Næste årsmøde afholdes i København i april 2014 måned muligvis med besøg på ”Bakken” om fredagen..

Frank Kieffer stiller sig til rådighed for tilrettelægning af opholdet.

 

Ad. 11. Eventuelt

Der var i år manglende styr på dagsorden, punkter og godkendelse af dagsorden.

Dette bliver opdateret og finder ikke sted mere.

                                                                                                                    Referent Ole Larsen 12. april 2014.

Laugets 10. årsmøde i København 2015

Referat fra Laugets jubilæumsårsmøde på Hotel Fy & Bi, i Valby den 24.25.26. april 2015.

Tilstede: Holger Fischer, Ole Larsen, Frank Kieffer,
Jytte Kieffer, Karsten Nielsen, John Berg, Lindy Grønkjær og Ib J. Hansen.

Afbud: Kristian Andersen, Karl Jessen, Per Kynn, Knud Hansen, Bent H. Nielsen, Kjeld. H. Jensen, Steen Horst og Ib J. Hansen.
Gæst: Annie Sørensen

 

Dagsorden:

 1. Velkomst.
 2. Valg af dirigent
 3. Beretning ved formanden.
 4. Regnskab ved kassereren.
 5. Optagelse af nye medlemmer i 2015.
 6. Aktiviteter.
 7. Nye medlemmer i 2016.
 8. Indkomne forslag.
 9. Næste årsmøde.
 10. Eventuelt.

 

 

Ad. 1.Velkomst

 Næstformand Holger Fischer bød velkommen til det 10. årsmøde i lauget.
Bent kunne desværre ikke komme til vores jubilæums årsmøde idet der var guldbryllup i den nærmeste familie.
Holger omtalte om hvad der lå i mappen. Endvidere takkede han Frank Kieffer for arrangementet vedrørende vores tur til Bakken aftenen forinden. Det var hyggeligt.

Især var det en overraskelse at John Bondebjerg var den hemmelig gæst.

 

 

Ad. 2. Valg af dirigent

John Berg blev foreslået til dirigent, som han takkede for.

John kunne konstatere at årsmødet var rettidigt indkaldt og overlod derefter ordet til den konstituerede formand Holger Fischer.

 

Ad. 3. Beretning v/ Den konstituerede formand Holger Fischer

Holger kunne berette at der kun var udsendt ca. 10 ansøgninger til fonde og at det nok ville være formålsløst at sende flere ansøgninger da det ikke har givet gevinst.

Næstformanden fortalte også om vores ferie til Bornholm, hvor vi benyttede lejlig- heden til at optage den indstillede tidligere referent i landsklubben Hans Johansen.

Hans Johansen brugte hans fritid med at indskrive alle landsklubbens referater i en protokol – Denne protokol havde sammen med 3 andre prototoller været forsvundet i en årrække men nu er de 2 kommet til syne igen. Disse 2 protokoller blev omdelt til eftersyn. For ikke at fylde for meget op i Hans Johansens lejlighed, fik vi lov til at låne lokale hos 3F. Bornholm afdeling hos tidligere landsklubformand for Bus & Rutebiler, faglig sekretær Bente Nielsen.

Hans Johansen var glad for optagelse til kølehuslauget og fortalte en del om kamme- ratskabet og samværet på kølehuskurserne og han har været meget ked af at hans virksomhed lukkede, så han ikke kunne være med mere. Det var i øvrigt utroligt at både Ulla og Hans var så glade for vores ”Kølehusbitter” at de ville have mere og har spurgt om blandingsforholdet.

Bent H. Nielsen har været til landsmøde i landsklubben men var ikke videre begejstret over forløbet. Fane indmarch blev glemt og den kom slet ikke ind, idet den var ”glemt” ude i et bagagerum. Der var ingen der tog billeder til hjemmesiden af forsamlingen og til slut ved overrækkelse af platte for et tilrettelagt landsmøde. Der var også kaos da der manglede oplægsholdere. Der var et par stykker der udtalte at de ikke ville deltage næste år hvis ikke der kom mere styr på møde og aktiviteter.

Flere af Laugets medlemmer udtrykte bekymring for Landsklubbens fremtid.

Til bestyrelsesmødet i Kolding drøftedes årets jubilæumsårsmøde i København. Det var en nødvendighed at få forhåndstilkendegivelser fra de medlemmer der ville med til årsmødet. Til disse 25 forhåndsgodkendelser var det med forbehold for sygdom.

Dette er ok hvis så afbuddene kommer så hurtigt som muligt. Det er ikke rimeligt at der først kommer afbud henholdsvis 2 og 1 dag før.

I dette tilfælde er det glædeligt at hotellet ikke kræver beløb for værelserne. Vi har jo været nødt til at reservere dem. De forskellige afbud blev drøftet.

I debatten efterfølgende besluttedes at der altid er et tilmeldingsgebyr der betales med det samme ved tilmelding og dette beløb bliver ikke tilbagebetalt hvis der kommer afbud så sent som i år. Især Steen Horst og Kjeld H. Jensen`s afbud 2 dage før i en mail og sms skulle have en tilbagemelding om deres fremgangsmåde idet de er voksne personer og burde være klar over at dette kunne have givet problemer for betalingen af værelserne. Det er klart at sygdom kan ingen holde for og hvis der er sendt afbud i god tid. Hvis man sender afbud senere end aftalt i en mail, kan det som regel koste gebyr.

Afbud til Laugsårsmødet: Karl Jessen, Knud Hansen, Per Kynn, Bent H. Nielsen, Steen Horst og Kjeld H. Jensen.

To af landsklubbens protokoller er fremkommet til Ole Larsen fra Åse Søgaard, Hobro. Den ene helt fra landsklubbens start i 1960, den anden med håndskrevne referater af Hans Johansen der var referent fra medlem af bestyrelsen.

Holger Fischer`s (bestyrelsens) beretning blev enstemmigt vedtaget.

 

Efterfølgende bad Ole Larsen om ordet og lykønskede Holger Fischer med hans 10 års jubilæum i Kølehuslauget og overrakte ham en graveret jubilæumsplade til indsættelse i en nøglering med lys. Holger lykønskede Ole med samme 10 år.

 

Ad. 4. Beretning v/ Kassereren

Ole Larsen fremlagde et regnskab med overskud.

Dette er fremkommet ved at der var et overskud fra sidste år på kr. 7.720,17.

I øvrigt har det også hjulpet med den kontingentforhøjelse på kr. 50.00 forrige år.

Der henstilles til at medlemmerne betaler kontingent til tiden og helst inden den 31. december og i øvrigt takkes der for at nogle har betalt forud.

 

Ad. 5. Optagelse af nye medlemmer 2015.

Preben Kristoffersen Odense har ikke været medlem i 3f. i flere år.

Tonny V. Petersen takkede nej på grund af sygdom. (Skulle hilse)

Kristian Andersen meldte afbud grundet guldbryllup i familien.

Kjeld H. Nielsen meldte sent afbud grundet sygdom

 

Ad. 6. Aktiviteter.

Ole Larsen har lavet 2 forskellige arbejdsmiljø skemaer for at hjælpe landsklubben i deres videre arbejde men har ikke fået noget respons.

I debatten herefter var der indlæg om at det var formålsløst af Ole Larsen at blive ved med at sende skemaer og andet idet nogen havde hørt at Ole ikke skulle blande sig i landsklubbens arbejde. Dette tog Ole Larsen til efterretning.

 

Ad. 7. Nye medlemmer i 2016.

Kim Nielsen og John Bondebjerg

 

Ad. 8. Indkomne forslag.

Der er ingen forslag.

 

Ad. 9. Næste årsmøde.

Holger Fischer foreslår at årsmødet afholdes i Blåvandshuk ved Oksbøl.

De delegerede syntes at Holger skulle arbejde videre og indhente/drøfte det videre forløb med bestyrelsen til september 2015.

 

Ad. 10. Eventuelt.

Holger takkede for et godt årsmøde og ønskede alle en god hjemtur

Kølehuslaugets medlemmer sang traditionen tro vores Laugsang.

 

                                                                                                                Referent Ole Larsen

REFERAT FRA UDFLUGT PÅ ”BAKKEN” VED JUBILÆUMSÅRSMØDE I KØLEHUSLAUGET AF 16. APRIL 2006

 

Som vi plejer mødte de delegerede op med ledsagere på hotellet fredag eftermiddag kl. 14.00 for at blive indlogeret på FY & BI.

Efter indkvartering og efter et glas øl i hotellets dejlige gårdhave, gik alle til Valby Station for at tage S-toget til Bakken i Klampenborg hvorefter vi gik i samlet trop gennem skoven. Frank Kieffer, som sammen med Jytte havde arrangeret årsmødet foreslog nemlig at vi spiste ”Stribet flæsk med persillesovs” ad libitum på ”Den Hvide Hest”.

Ved ankomst – vi var der i god – fik vi en lille èn på ”Restaurant Sommerlyst” som lå lige overfor. Da vi senere ankom til den ”Hvide Hest” sad der ved vores bord, en hemmelig gæst – Lauget havde i dagens anledning inviteret forhandlingssekretær John Bondebjerg fra 3F. Forbundet.

John Bondebjerg deltog kun i aftenens arrangement grundet personlig aktivitet i weekenden. Arrangementet var rigtig hyggeligt og vi afsluttede aftenen med en rundtur rundt på ”Bakken” med afslutning på Restaurant ”Ølgod” hvor den legendariske Torben Lenager spillede op til dans. Det var hyggeligt at opleve 2 af vores piger danse gulvet tyndt. Vi ankom efter en meget hyggelig aften til hotellet ved midnats tide og endte på et værelse til ”èn” lille èn inden vi gik til køjs.

Laugets 11. laugsmøde i Oksbøl

Referat fra Laugets 11. årsmøde på Danhostel Blåvandshuk, i Oksbøl den 15, 16, 17. april 2015.

Tilstede: Bent H. Nielsen, Holger Fischer, Ole Larsen, Karsten D. Nielsen, John Berg, Karl Jessen, Per Kynn, Knud Hansen, Steen Horst, Hans Johansen, John Bondebjerg.

Afbud: Frank Kieffer, Jytte Kieffer, Kristian Andersen, Kjeld. H. Jensen, Kim Nielsen og Ib J. Hansen.

 

Dagsorden:

 1. Velkomst.

 2. Valg af dirigent

 3. Beretning ved formanden.

 4. Regnskab ved kassereren.

 5. Optagelse af nye medlemmer i 2016.

 6. Aktiviteter.

 7. Nye medlemmer i 2017.

 8. Indkomne forslag.

 9. Næste årsmøde.

 10. Eventuelt.

   

   

  Ad. 1. Velkomst

  Næstformand Holger Fischer bød velkommen til det 11. årsmøde i lauget.
  Holger glædede sig over fremmødet af mange medlemmer og håbede på at årsmødet ville være lige så godt som tidligere år.

   

  Ad. 2. Valg af dirigent

  Holger Fischer blev foreslået og valgt til dirigent, som han takkede for.

  Holger kunne konstatere at årsmødet var rettidigt indkaldt og overlod derefter ordet til formand Bent H. Nielsen.

   

  Ad. 3. Beretning v/ Bent H. Nielsen

  Bent gennemgik årets Laugsmappe og omtalte afbudene til Laugsårsmødet.

   

  Bent kunne ud fra referat fra årsmødet i København forstå at der var nogen problemer med betaling af kontingent tilmelding til årsmødet, og der var jo bestilt værelser til x antal medlemmer og hvis ikke der blev afbestilt i god tid, er det normalt at der skulle betales alligevel. Hotellet var dog så large at sene afbestillinger blev uden betaling.
  I øvrigt kunne Bent ud fra referatet se at det havde været et godt Årsmøde.

Forsiden var i år faneallè fra Anker Jørgensens bisættelse. Kølehusarbejdernes Landsklub havde drøftet om deres fane ikke skulle med til bisættelsen i København og havde derfor spurgt Ole Larsen om at han ville deltage. Ole takkede ja og meddeler at det var et godt arrangement der endte hos Bjarne Høpner 3F. København.

Bent havde været til kølehusarbejdernes landsmøde i Hanstholm. Bent bar fanen ind imens de delegerede sang ”Når jeg ser et rødt flag smælde”. Det var et godt landsmøde med masser af god mad. Jan Villadsen fra Forbundet holdt et godt foredrag om ”social dumping”.

 

Året Laugsårsmøde 2015 har været et jubilæum, idet der har været arbejdet med Lauget siden 2005. Årsmøde var godt men jeg kunne ikke selv være tilstede da jeg var til guldbryllup. Årsmødet startede med at medlemmerne nød en øl i hotel FY & BI`s gårdhave i dejlig sol, for derefter at tage S-toget til ”Bakken” i Klampenborg Dyrehave, hvor vi spiste stribet flæsk med persillesovs med en hemmelig gæst.

John Bondebjerg ventede på os på Restaurent ”Den Hvide Hest”.

Bagefter gik vi ned på dansested og hyggede os med Torben Lenager.

 

For 2. år i træk kunne depositum og bekræftelse på tilmelding til årsmødet 2016 ikke fremskaffes af Kjeld H. Jensen. Ligeledes er udmelding af deltagelse i Lauget ikke fremkommet selvom det både er bedt om telefonisk og pr. mail. Ligeledes har der været problemer med en tilbagemelding fra Kim Nielsen, Vejen.

Han skulle til andet møde søndag og kunne derfor ikke deltage i festen om lørdagen. Kim fik tilbud om en reducering i prisen af årsmødet men vendte aldrig tilbage med svar.

Kristian Andersen, Vejen meldte afbud idet han skulle til 70. års fødselsdag.

Frank Kieffer meldte forfald grundet sygdom. Ib J. Hansen er så meget i bedring at  han meddeler at han deltager ved næste årsmøde.

Debat til beretningen omhandlede kontingentbetalinger og forvirring om betalingstidspunkt for regnskabsåret. Der var også en del debat om hvor meget tid der fremover skal bruges til at fremskaffe bekræftelse på deltagelse ved årsmøde.
Løsning af kontingentproblematikken kunne være at man flyttede regnskabsåret så det fulgte kalenderåret og der stadig bliver sidste betalingsfrist den 31. december.

Med hensyn til bekræftelse af næste års Laugsmøde, var der enighed om at det måtte være nok at næste års dato og beslutning om depositum, bliver drøftet på bestyrelsesmøde i september og udsendt med referat hurtigt derefter.

Tidspunkt for betaling af eventuelt depositum kunne som en ”husker”, udsendes  ca. 1. måned før deadline. Efter deadline bestilles hotelværelser efter tilmeldinger. Skulle der på et senere tidspunkt komme en ekstra tilmelding er det tit muligt at fremskaffe værelse/værelser.

 

Formanden`s (bestyrelsens) beretning blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 4. Beretning v/ Kassereren

Ole Larsen fremlagde et regnskab med overskud.

Der henstilles til at medlemmerne betaler kontingent til tiden og helst inden den 31. december.

Det tages til efterretning at beslutning om at regnskabsåret fremover følger kalenderåret og at regnskabet fremover fremlægges med balance så regnskabet er mere overskueligt.

 

Kassererens regnskab blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 5. Optagelse af nyt medlem 2016.

Det tidligere indstillede medlem til Lauget - John Bondebjerg, Forbundet blev adlet med en optagelses ceremoni som tidligere.

Bent adlede John Bondebjerg med ordene: Kære John, Du har været med i mange år i kraft af at du har haft Frysehuset Coldstores/Frigoscandia nuværende BRING da du var ansat i 3F. Kolding. Derved kender du alle vores traditioner. Du er den stille type, der ikke råber op i tide og utide. – Du har gjort et stort arbejde for Kølehusarbej-derne. Derfor vil vi ære dig med denne nål og gøre dig til medlem af KølehusLauget.

Velkommen til, vi er glade for at have dig med.

Holger Fischer fik æren af at påsætte Laugets isbjørnenål i John Bondebjerg`s trøje.

Derefter overrakte Bent et lamineret diplom som bevis for medlemskabet af Lauget.

John Bondebjerg fortalte om en episode fra sammenkomst med medlemmer af frysehusbranchen. Han var til et kursus på Rørvigscenteret og blev ringet op af Lola fra Transportgruppen i Forbundet, som fortalte ham at han skulle blive på skolen idet ham skulle være underviser for nogle kølehusarbejdere. Det var jo nok ikke et problem at undervise kølehusarbejdere om overenskomster men at blive orienteret pr. telefon fra Forbundet om at være underviser uden at være forberedt, var selvfølgelig en prøvelse men det gik selvfølgelig godt.

Til almindelig orientering kunne Bent meddele at Agri-Norcold overtager frysehuset Bring, hvis det bliver godkendt af forbrugerstyrelsen.

 

Kølehuslaugets medlemmer sang traditionen tro vores Laugsang.

 

Ad. 6. Aktiviteter.

Der er ikke nogen aktiviteter i det foregående år.

 

Ad. 7. Nye medlemmer i 2017.

Der er 2 indstillede til Laugsårsmødet i 2017.

 

                      Bjarne Jakobsen, Vejen.

                      Jens Christensen, Esbjerg.

Der er 2 indstillede til Laugsårsmødet  i 2018.

                      Niels Nordentoft, Hanstholm.

                      Per Hansen, Aalborg

 

Ad. 8. Indkomne forslag.

Der er ingen forslag.

Ad. 9. Næste årsmøde.

På bestyrelsesmøde 23. september 2015 i Kolding drøftedes punktet næste årsmøde 2017 og der var både forslag om det at John Berg ville lave årsmøde i det sønderjyske og at Ole Larsen ville lave årsmøde i det nordjyske. Der var ikke meget debat om emnet. Det blev endelig besluttet at John Berg undersøger muligheden for at afholde Laugsårsmødet i Sønderjylland - alternativt i Tyskland. Samtidig blev det besluttet at Ole Larsen afholder årsmøde i 2018.

 

Ad. 10. Eventuelt.

Bent takkede for et godt årsmøde og ønskede alle en god fest og hjemtur.

 

 

                                                                                                                  Referent Ole Larsen

 

FESTAFTEN FOR LAUGETS ÅRSMØDE I OKSBØL 2016.

 

 

 

 

 

Alle deltagere mødte op fredag, der som sædvanlig hyggede sig med lidt

 

øl og bægerklang i eget lokale for egen regning.

 

Som noget nyt havde Ole, spillet ”Hvem vil være millionær” på computer med for at skabe lidt hygge.

 

Der var trukket nogle ”Giraffer” frem foran publikum og de måtte spørge alle fra salen hvis de ikke lige kunne svare på spørgsmålene.
”Girafferne” var modige og kom med fælles hjælp frem til sidste spørgsmål som lige var ved at vælte hele læsset men i sidste øjeblik blev de enige om at der var 3 medlemmer af Lauget der har eller er ansat af Forbundet. Gaverne som var 3 flasker champagne der hurtigt blev nedsvælget.

 

 

 

Laugets festdeltagere mødtes til festspisning i spisesalen lørdag kl. 18.00.
Ved/under spisningen blev ledsagere til medlemmer som havde været medlem i 5 år, Sonja Fischer, Bodil Larsen, Hanne Hansen, Dorthe Jessen, dekoreret med en ”Isbjørnenål” som bevis for tilhørsforhold til Kølehuslauget. Efter spisningen bad Næstformand Holger Fischer, Formand Bent H. Nielsen komme op for at modtage en medalje for 10. års jubilæum.
Derefter kaldte Bent H. Nielsen, Holger Fischer, Ole Larsen og Steen Horst op for at hædre med samme jubilæum. Fremover vil alle 10 års jubilarer få den samme medalje.

 

Indslagene med overrækkelse af ”Isbjørnenåle” og medaljer til jubilarer vakte meget stor glæde blandt forsamlingen.

 

Aftenen var meget vellykket og alle meget glade.

 

Laugets 12. årsmøde

Referat fra Laugets 12. årsmøde på Landgasthof  i Tarp den 28, 29, 30. april 2017.

Tilstede: Bent H. Nielsen, Holger Fischer, Ole Larsen, Karsten D. Nielsen, John Berg, Karl Jessen, Per Kynn, Knud Hansen, Hans Johansen, Frank Kieffer og Jens E. Christensen.

Afbud:, Jytte Kieffer,  John Bondebjerg,  Lindy Grønkjær og Ib J. Hansen.

 

Dagsorden:

 1. Velkomst.

 2. Valg af dirigent

 3. Beretning ved formanden.

 4. Regnskab ved kassereren.

 5. Optagelse af nye medlemmer i 2016.

 6. Aktiviteter.

 7. Nye medlemmer i 2017.

 8. Indkomne forslag.

 9. Næste årsmøde.

 10. Eventuelt.

   

   

  Ad. 1. Velkomst

  Formand Bent H. Nielsen bød velkommen til det 12. årsmøde i lauget. Bent glædede sig over fremmødet af mange medlemmer og håbede på at årsmødet ville være lige så godt som tidligere år.

   

  Ad. 2. Valg af dirigent

  John Berg blev foreslået og valgt til dirigent, som han takkede for.

  Hr. Berg kunne konstatere at årsmødet var rettidigt indkaldt og overlod derefter ordet til formand Bent H. Nielsen.

   

  Ad. 3. Beretning v/ Bent H. Nielsen

  Bent gennemgik årets Laugs mappe og omtalte afbuddene til Laugsårsmødet.
  Lindy meldte allerede fra i december, John Bondebjerg i april og Jytte blev desværre tilkaldt fra sin arbejdsplads lige før årsmødet.

  Bent kunne forstå på Ole at der var nogen problemer med betaling af kontingent  inden udgangen af december 2016.

Forsiden af laugs mappen var i år Hr. Onslow  fra tv serien "Fint skal det være".

Bent havde været til kølehusarbejdernes landsmøde i Hobro. Bent havde den ære at få lov til at bære fanen ind imens de delegerede sang ”Når jeg ser et rødt flag smælde”. Det var et godt landsmøde med oplæg af direktør Jan Nielsen fra Agri-Nor-cold samt Thorkild Andersen fra firmaet Frode Laursen som havde overtaget Agri-Norcold.

Debat til beretningen omhandlede  debat om at der skulle gøres noget for at finde ud af om den manglende indbetaling af rettidig kontingent skulle være at det ikke mere var interessant at være medlem af lauget.

 

Formanden`s (bestyrelsens) beretning blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 4. Beretning v/ Kassereren

Ole Larsen fremlagde et regnskab med overskud.

Det tages til efterretning at beslutning om at kassereren fremsender et brev om interesse ved medlem af lauget ved forsent indbetaling af kontingent.

Kassererens regnskab blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 5. Optagelse af nyt medlem 2016.

Det tidligere indstillede medlem til Lauget - Jens E. Christensen, Esbjerg Transport blev adlet med en optagelses ceremoni som vi plejer.

Bent adlede Jens E. Christensen med ordene: Kære Jens, Du har været med i mange år og derved kender du alle vores mange traditioner. Du har gjort et stort arbejde for Kølehusarbejderne. Du var for mange år siden sammen med Frank Kieffer med til at lave kølehusuddannelsen. Derfor vil vi ære dig med denne nål og gøre dig til medlem af KølehusLauget.

Velkommen til, vi er glade for at have dig med.

Holger Fischer fik æren af at påsætte Laugets isbjørnenål i Jens E. Christensens skjorte.

Derefter overrakte Bent et lamineret diplom som bevis for medlemskabet af Lauget.

Traditionen tro var der opskænket et glas kølehusbitter som alle havde ventet på.
Dette er en gudedrik.

 

Jens Erik fortalte at han havde set på deltagerlisten og var lidt betænkelig ved hvad der kunne ske med disse medlemmer.
Jens fortalte lidt om at den gennemgående faktor ved at kende kølehusarbejderne var Svend Pedersen som af og til var en prøvelse for tålmodigheden i mange sager. Især var det en prøvelse dengang der fra Esbjergs side krævedes bonus under sygdom. Han havde meget svært ved at de ansatte skulle have højere løn når de lå hjemme under dynen ved sygdom.
Der var også mange problemer med p. Lønnen. Esbjerg havde forstået at få  bonussen langt højere op end andre frysehuse. Andre frysehuse havde ikke samme forståelse for at time/time betød så meget for bonussen. Esbjergs bedre indsamling af data i forhold til andre huse gjorde at p. lønnen var højere og de måtte derfor regulere p.lønnen nedad 3 gange over i alt 3 år.

 

10 års jubilarer i år.
Frank Kieffer og Knud Hansen fik sine 10 års medaljer for medlemsskab af lauget siden årsmødet i Rudbøl. Bent sagde tillykke og Holger gav dem medaljen på.

 

Kølehuslaugets medlemmer sang traditionen tro vores Laugsang.

 

Ad. 6. Aktiviteter.

De nye aktiviteter ændringer af  bestyrelsesmøde og årsmøde blev taget godt imod.

 

Ad. 7. Nye medlemmer i 2017.

Der er 1 indstillet til Laugsårsmødet  i 2018.

Det er Niels Nordentoft, Hanstholm.

 

 

Ad. 8. Indkomne forslag.

Frank Kieffer foreslog at lauget udover bestyrelsesmødet i september kunne samles til et dagsmøde mere om året.

 

Hans Johansen meddelte at det godt kunne lade sig gøre på Bornholm. Så ville han opfordre til at vi lejede en bus og så ville han gerne være guide på en rundtur. Alle syntes at det var en god idè men så var det bedre at det blev et årsmøde i 2019.

 

Dagsmøde med medlemmer af lauget blev vedtaget.
Bent låner et rum og finder en dato hos 3f. Odense Transport.

 

Ad. 9. Næste årsmøde.

Det blev besluttet at Ole Larsen afholder årsmøde 2018 på Danhostel,

Hobro Idrætscenter - Amerikavej 24, 9500 Hobro den 20-22. april 2018.

www.danhostelhobro.dk   - Ctrl klik

           

Ad. 10. Eventuelt.

Bent takkede for et godt årsmøde og ønskede alle en god fest og hjemtur.

 

 

                                                                                                                   Referent Ole Larsen

 

 

DAGSTUR OG FESTAFTEN FOR LAUGETS ÅRSMØDE I TARP 2017.

 

 

 

 

 

Alle deltagere mødte op lørdag efter morgenmaden, ude på parkeringspladsen kl.10.00 og fordelte sig i bilerne.

 

Vi kørte til Flensborg og parkerede bilerne. Derefter spankulerede vi alle gennem boder med alt hvad mark og hav kunne fremdrive. Derefter gik vi videre gennem gågaden hvor forretninger og restauranter var ved at åbne.

 

Tørstige bliver vi jo altid når man går i en gågade så vi havne på kaffebar inden vi kl. ca. 13.00 arriverede på Hansens Brauerei for at spise Wienersnitzel og andet godt for ganen.

 

Laugets deltagere mødtes til festspisning på hotellet lørdag aften kl. 18.00.

 


I år var der ingen underholdning men alle var festklædte og glade så det var ingen problem med stemningen.

 

Der var mange historier og minder der blev luftet og klokken blev for de fleste henad midnat inden der blev ro.

 

Som sædvanlig var vi kølehusarbejdere de sidste der forlod restauranten.

 

Aftenen var meget vellykket og alle meget glade.

 

Laugets 13. årsmøde

Referat fra Laugets årsmøde på Danhostel, i Hobro den 20.21.22. april 2018.

Tilstede: Bent H. Nielsen , Holger Fischer, Frank Kieffer, Karsten D. Nielsen, John Berg,  John Bondebjerg, Knud Hansen, Per Kynn, Bjarne Jakobsen og Ole Larsen,

Afbud: Karl Jessen, Jytte Kieffer, Hans Johansen, Jens E. Christensen og Ib J. Hansen

 

Dagsorden:

 1. Velkomst.

 2. Valg af dirigent

 3. Beretning ved formanden.

 4. Regnskab ved kassereren.

 5. Optagelse af nye medlemmer i 2018.

 6. Aktiviteter.

 7. Nye medlemmer i 2019.

 8. Indkomne forslag.

 9. Næste årsmøde.

 10. Eventuelt.

   

   

  Ad. 1.Velkomst

  Ole Larsen bød velkommen til Hobro.
  Ligeledes bød Bent velkommen til det 13. årsmøde 2018 på Danhostel Hobro.

   

  Ad. 2. Valg af dirigent

  John Berg blev foreslået til dirigent, som han takkede for.

  John kunne konstatere at årsmødet var rettidigt indkaldt og overlod derefter ordet til formand Bent H. Nielsen.

   

   

  Ad. 3. Beretning v/ formand Bent H. Nielsen
  Bent havde traditionen tro været til kølehusarbejdernes landsmøde som blev
  afholdt i Hirtshals med afgang ombord på MS Bergens fjord der sejlede til Stavanger og Bergen retur.
  Bent som er æresmedlem bar som sædvanlig fanen ind under sangen "Når jeg ser et
  rødt flag smælde". Landsklubben havde (som noget nyt) sendt brev ud til afdelingerne om anmodning om medlemsskab af landsklubben. Grundet både set i forhold til økonomi og håb om mere interesse og deltagelse i landsklubbens møder.

  Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

  Ad. 4. Beretning v/ Kassereren

  Ole Larsen fremlagde et regnskab med lille overskud.

  Dette er fremkommet ved at der var et overskud fra sidste år på kr. 7.720,17,
  og igen er der nogen der har betalt forud. Desværre er der i år frafald af 2 medlem-
  mer der slet ikke var kontaktbar, hverken gennem mails, sms, brev eller telefon. Overskud på kr. 2.810,88 er ikke meget men vi må søge at holde udgifterne i kort snor. Kassereren gennemgik en statistik over medlemstallet set i forhold til en stagnering af laugets medlemmer selvom der er 2-3 indstillinger om året. Der er mange der ikke er interesserede eller for nogens vedkommende melder sig ud.

   

  Ad. 5. Optagelse af nye medlemmer 2018.

  De indstillede Kim Nielsen, Esbjerg og Niels Nordenstoft, Hanstholm takker nej.

  Derfor bliver kun Bjarne Jakobsen, Vejen adlet til lauget.

   

  Kære Bjarne, du har været med i mange år og du kender alle vores traditioner.

  Som afdelingsformand med det største frysehus i danmark, er du med hvor der sker noget. Du har et oplæg til alle kølehus landsmøderne. Du gør et stort stykke arbejde for kølehusarbejderne og derfor vil vi ære dig med denne nål og gøre dig til medlem af kølehuslauget. Velkommen til.

  Vi er glade for at have dig med.

   

  Traditionen tro "sluprede" vi og beseglede Bjarnes adling med en "kølehusbitter"

  Kølehuslaugets medlemmer sang traditionen tro vores Laugsang.

   

   

  Ad. 6. Aktiviteter.

  Skal vi forny os? - På bestyrelsesmødet her i dag var der debat om emnet og det blev foreslået at der blev afholdt et møde midt på året med henblik på socialt samvær.

   

  Fremover vil det blive prøvet at samle medlemmerne til sammenkomst i form af eksempelvis bådtur på Odense å med efterfølgende frokost et lille listigt sted.

   

  Ad. 7. Nye medlemmer i 2019.

  Allan Andersen, Hobro og Orla Thomsen, Hobro.

   

  Ad. 8. Indkomne forslag.

  Der er ingen forslag.

   

  Ad. 9. Næste årsmøde.

  Bestyrelsen anbefaler Svendborg med Vejen som alternativ.

  2. alternativ skulle John Berg undersøge Hotel Friedrichstadt.

   

  Ad. 10. Eventuelt.

  Der bliver på årsmødet afholdt 1 minuts stilhed til ære for Jens Chr. Hansen der døde i 2017. Holger fortager dette.

   

                                                                                                       Referent Ole Larsen

Socialt samvær lørdag den 21. april 2018

Efter morgenmaden kørte vi en tur ind til hovedstaden Hobro for at "tøserne" kunne afstresse lidt os "ose" lidt i gågadens butikker. Seancen med en gåtur i gågaden blev afkortet betydeligt idet vi blev blæst ud af byen af djævelsk guitar og sang ved "SUSSI & LEO" band, som mishandlede både Birte Kjær og Kim Larsen musik.

Vi endte nordpå ved en for kvinder ekviperingshandlende butik. Heldigvis lå Rold kro i nærheden, så vi andre tidligere hårdtarbejdende frysehusarbejdere med dertilhørende afdelings & forbundsrepræsentanter nød "1" øl. Efter stilheden valsede tøserne ind men de ville ikke gå katvalk, så vi kunne se alt det tøj som de havde købt. Det var rigtig dejlig vejr så vi fortsatte mod nord mod Rebild for at se efter røvere og endte derfor på Røverstuen i Skørping.

Der fik vi et godt solidt måltid i form af kolde og lune retter og en enkelt øl i hyggelige lokaler. Vi var alle mætte og tilfredse da vi tog af sted. Nogle biler skiftede chauffør fordi det kan være trættende at "spise god mad". Nu da vi var i Rold skoven kørte vi på vejen hjem ind til Store Oksø for at gå lidt af fedtet af os. Søen er efter sigende over 3,5 km hele vejen rundt. Næsten alle ville fyldes igen så vi kørte alle til Vebbestrup mejeri for at nyde en stor softice.

Velankommen tilbage til Danhostel Hobro var det lige til en øl og et bad inden vi bænkede os ved det fest dækkede bord for at nyde en lækker aften menÿ oksesteg.

Gennem hele aftenen var der fine optrin med festtale v/ KølehusLaugets næstformand Holger Fischer, overrækkelse af gaver og "Isbjørne nåle" til ledsagere der havde været med i 5 år. Efter middagen legede vi med et program "Hvem vil være millionær". Ole fremviste ved fremviser og Hanne Hansen samt Bjarne Jakobsen sad i den varme stol. Det var godt at der kunne ringes til en ven idet der var indlagt meget svære spørgsmål. Alle spørgsmålene blev imidlertid vel besvaret så gevinsten blev udbetalt. Det vil sige at millionen  let og smertefrit blev konverteret til en flaske cognac. Festen sluttede i god ro og orden.