I 2006 blev Bent, Holger, Jørgen, Steen Tina, Frank og Ole adlet i Rudbøl til åets første bestyrelsesmøde.

                                                                                                             Rudbøl d. 30.september 2006

 

 

Kølehuslaugets første Bestyrelsesmøde/årsmøde

 

Formand Bent H. Nielsen bød velkommen til forretningsudvalget i kølehuslauget med ordene:

 

Det er ikke tilfældigt at det er forretningsudvalget fra kølehusarbejdernes landsklubbestyrelse af år 2000,der sidder her i dag, idet det var den konstellation der fik det til at køre rigtigt godt i landsklubben disse år.

 

Dette møde skal bruges til at få styr på hvordan vi fremover skal få årsmøderne til at køre.

 

Vi har ansøgt 2 fonde om støtte til en opstart af Kølehuslauget (Agri-Norcold og Frigoscandia Coldstores), men vi har ikke fået svar endnu.

 

Ole Larsen redegjorde med stolthed i stemmen for Laugets opståen, han havde i mange måneder tænkt meget på at starte et kølehuslaug og håbede at landsklubbens traditioner ville blive Laugets traditioner med landsklubbens forretningsudvalg i rigtig mange år fremover. Vi kan bruge Lauget til at informere nye og gamle medlemmer om landsklubbens arbejde i årene fra 50,erne og frem til i dag, også nogle af de gamle virksomheder kan trænge til et løft, det er ligesom om at nogle mener at det ikke er nødvendigt at arbejde med arbejdsmiljøet mere.

 

Svend Petersen fra Agri-Norcold har doneret 8.000,00 til Laugets start.  

 

Som bevis på medlemskab af Kølehuslauget er der indkøbt en ”Isbjørn” til at bære i reverset og den koster 55,00 pr. stk. i indkøb.

 

Optagelsesgebyret er 100.00 kr. og medlemskontingentet er 100.00 kr. om året.

 

Optagelsesceremoni Rudbøl d. 30. september 2006.

 

Alle nye medlemmer bliver adlet som medlem og får en nål/Isbjørn. For at bestå, skal man igennem en prøve der består i at drikke en kølehusbitter. Det er en ”half und half” af Von Osten og brændevin, og derefter skal man fortælle en sandfærdig historie fra tiden fra arbejdet i kølehusbranchen.

 

Ole Larsen startede med at adle tidligere landsklubformand Bent H. Nielsen med en nål/isbjørn og sagde følgende:

Du var med til at styrke sammenholdet både fagligt og socialt. Du var god til at styrke sammenholdet kølehusene imellem og det er meget positivt at du har sagt ja til at være formand for det nystartede Kølehuslaug. Bent H. Nielsen ser frem til at besøge kølehusene.

 

Bent H. Nielsen adlede som den første herefter landsklubbens tidligere Miljøformand  Tina G. Jensen med en nål/isbjørn og sagde følgende:

Tina G. Jensen, du er god til at strukturere tingene. Alle ser op til dig, du går op i det med liv og sjæl, du er altid bange for at det ikke er godt nok, derfor vil jeg nu adle dig til medlem af Lauget.

Tina G. Jensen takkede for de smukke ord sagde, at det var en stor ære at være medlem af Lauget.

 

Bent H. Nielsen adlede som den anden, Næstformanden fra landsklubben Holger Fischer og sagde følgende :

Holger Fischer, du har været i branchen i mange år. Du kender alle vores faglige traditioner, du er god til at kalde til orden, når vi går over lovens rammer. Du siger aldrig nej, når vi beder dig om noget.

Jeg husker fra et møde i Svendborg at vi skulle skrive et brev til direktør Oskar fra Frigoscandia/ Coldstores og vi fik Hans fra gartnerne til at læse korrektur, men du skrev det om 3 gange inden du var tilfreds og jeg må sige at du er god til bestilt arbejde, derfor vil jeg adle dig til medlem af Lauget. Holger Fischer takkede for den store ære at være medlem af Lauget.

 

Bent H. Nielsen adlede som den tredje, Kassereren fra landsklubben Ole Larsen med en nål/isbjørn.

Ole Larsen, du er en ildsjæl. Landsklubben ville være ilde stedt uden dig. Dit motto er at alt kan lade sig gøre når bare man tror på det. Du gør bare tingene uden at stille spørgsmål om det kan lade sig gøre. Jeg husker da vi skulle have et billede til jubilæumsbogen af bestyrelsen. Du indkaldte til et møde i Kolding på en almindelig aften og vi fik taget et billede med Holgers kamera. Sådan. Derfor vil jeg adle dig til medlem af Lauget. Ole Larsen takkede for den store ære at være medlem af Lauget.

 

Holger Fischer optog optagelses ceremonien på video.

 

Her ved det første årsmøde i Kølehuslaugets historie udbetalte kassereren 300,00 pr. medlem.

 

Optagelse af nye medlemmer.

Første nye medlem i 2006, er tidligere SID Formand Jørgen Sørensen fra Aalborg.

 

I forbindelse med Jørgen Sørensen`s adling udtalte Bent H. Nielsen følgende:

Jørgen Sørensen, du har været med i mange år og også du kender alle vores traditioner. Du har deltaget i kølehusarbejdernes landsmøde i mere end 25 år. Jeg husker engang for mange år siden at du gav mig et råd, jeg var meget ung og vi konfliktede meget. Forbundet krævede resultater og du sagde til mig, vent - hav tålmodighed, slå koldt vand i blodet og vent til at firmaet går over stregen, og så hugger I til. Konflikte kan vi alle, men kunsten er at gøre det på det rigtige tidspunkt.

Derfor adler jeg dig til medlem af Lauget. Jørgen Sørensen takkede for den store ære det er, at være medlem af Lauget.

 

Det andet nye medlem i 2006, er tidligere Miljøformand Frank Jakobsen fra Esbjerg.

 

Bent H. Nielsen udtalte følgende:

Frank Jakobsen, du er meget seriøs rent fagligt og du har en løsning på alting. Du har hjertet på rette sted. Jeg husker engang vi ikke ville løfte over skulderhøjde, du foreslog at vi skulle skrive til alle Arbejdsgiverne at det til januar var slut med at løfte over skulderhøjde, hvis ikke der blev indkøbt tekniske hjælpemidler for at undgå tunge løft. Det gav et ramaskrig i hele branchen og for ikke at blive dømt for organisationansvar måtte SID`s transportgruppe indkalde landsklubben til et møde på ”Langsøhus”, så forretningfører Knud Hansen fra forbundet kunne give os en skideballe. Selvom at forbundet efterfølgende måtte give et dementi, for ikke at virke medvirkende, var det en kendsger-ning at brevet var medvirkende til at hele branchen fik tekniske hjælpemidler i form af nye maskiner – afskubbere, pallevendere, løfteborde og så videre. En force fra din side er at du aldrig fremhæver dig selv, derfor vil jeg adle dig som medlem af Kølehuslauget. Frank takkede for den store ære det er at være medlem af Lauget.

Det tredje medlem i 2006, er Faglig sekretær Steen Horst fra Odense.

 

Bent H. Nielsen havde arbejdet med Steen Horst på Coldstores i Odense og udtalte følgende:

Steen Horst, efter at du kom i lære som kølehusarbejder, har du vist en faglig entusiasme uden lige, lige meget hvor umulig opgaven er. Du er god til at formulere alting skriftligt. Du forstår meningen med det vi siger og kan få det ned på skrift og siger aldrig nej. Især var det et stort arbejde med at få skrevet jubilæumsbogen. Det var fantastisk. Derfor adler jeg dig til medlem af Lauget med denne nål. Steen Horst takkede for den store ære at være medlem af Lauget.

 

Til de fremtidige møder kunne det være sjovt at have en kølehuslaug slagsang, så vi pusler med tanken om at få lavet en sang der handler lidt om os og vore traditioner. Vi forsøger at få den færdig til årsmødet 2007 i Aalborg.

 

Laugets fremtidige aktiviteter.

 

Det er vores idè at komme ud på arbejdspladserne og holde foredrag om vores traditioner og måske give arbejdspladserne et løft. Frank Jakobsen kom med en god idè med, at der burde skrives til alle tillidsrepræsentanter om Lauget, så de kan gøre brug af Laugets viden og erfaring, styrke tillidsrepræsentanternes selvtillid. Det ville også give Laugets berettigelse fremover.

 

Holger Fischer mente at vi skulle passe på at landsklubben ikke overlader alt arbejde til os.

 

Kølehuslauget skal eksistere uafhængigt af landsklubben og selv tage sig af aktuelle faglige problemer, men vi vil gerne være sparringspartner for landsklubben. Lauget kan bidrage med den viden og erfaring der skal bruges.

 

Der skal laves en liste over Laugets medlemmer med navn, adresse og telefon numre.

 

Kørsel til informationsmøder sker for egen regning. Som udgangspunkt er der ikke transport-dækning, men det tages op på næste årsmøde i 2007 i Aalborg.

 

Forslag til optagelse af nye medlemmer:

Der blev nævnt mange gode navne. Vi blev enige om at vi skulle vælge nogle som kunne gøre mest for Lauget, og det blev:

 

Henning Overgaard,  Esbjerg - Frank Kieffer, Kbh. -  Knud Hansen, Kbh.

 

Bent H. Nielsen har skrevet til dem, og de har sagt ja til optagelse.

 

Forretningudvalget var enige om at vi i stil med landsklubben, skiftedes til at afholde årsmødet.

 

Årsmødet afholdes af Annie og Jørgen Sørensen i Dronninglund d. 29-30. september 2007.

    

Kølehuslaugets 2. bestyrelses/årsmøde

 

 

Rudbøl 29. sept. 2007

Beretning:

Velkommen til vort andet årsmøde, det blev jo også i Rudbøl, fordi vi kom i tidsnød, da Dronninglund meddelte, 6 uger før det tidspunkt vi havde aftalt, at de ikke kunne tage os.

 

Der er afbud fra Tina. Frank. Jørgen. Henning.

 

Der er ikke sket meget det sidste år.

 

Forretningsudvalget i lauget, var med til kølehusarbejdernes landsmøde, hvor vi adlede Henning Overgård til medlem af lauget, da han ikke kunne være tilstede til laugets årsmøde i september.

 

Vi har søgt ca. 30 fonde om støtte til Lauget. Hvoraf èn er vendt positivt tilbage. Coldstores Fonden har bevilget 4000,- kr. Jeg har sendt takkebrev til dem.

Esbjerg kommune afventer møde i Fonden. Carlsbergfonden har bedt os om at udfylde et nyt skema.og Clara Hansen mindelegat afholder møde ultimo september, hvorefter de vender tilbage.

 

Vi skal have fundet en måde at opkræve laugets årskontingent på.

 

Landsklubben har ikke bedt om hjælp på nogen måde. På landsmødet gjorde jeg rede for, hvorledes det skulle foregå. Jeg sagde, at det er landsklubben, der skal tage initiativet til et møde med nye klubber, og vi ville gerne have en mand med fra landsklubbens bestyrelse.

 

Vi adlede Henning Overgård på kølehusarbejdernes landsmøde i Rebild d. 8. september 2007. Jeg sagde følgende:

Vi er stolte over at have dig med, du er en tillidsmand, der gør alt for dine kammerater. Du får altid det bedste ud af enhver situation. Første gang jeg så dig, var oppe på ”Psykopaten” i Skagen. Du kom ind sammen med de øvrige fra Esbjerg og I sang. Du indgyder altid dine kammerater tillid.

Derfor vil vi adle dig til medlem af kølehuslauget med denne nål. Vi er glade for at have dig med.

                                           

På dette årsmøde er der andre 2 indstillede, der skal optages i kølehuslauget.

 

Knud Hansen, du har været med i mange år. Du kender alle vore traditioner. Der er sket mange ting mens du har været med. Det vi husker allermest, var dengang du indkaldte alle tillidsmændene til møde på Langsøhus. Du gav os den største skideballe vi nogensinde har fået, fordi vi havde skrevet ud til alle arbejdsgiverne, at vi ikke mere ville løfte over skulderhøjde. Det jeg husker allermest var, engang vi havde møde ovre i Odense, og Ole Bjørn fra arbejdsgiverforeningen spurgte: Hvad koster det at komme af med Bent H. Nielsen. Du svarede: Han er ikke til salg. Det viser, at du forråder ikke nogen, og at du har hjertet på det rigtige sted.

Derfor vil vi adle dig til medlem af kølehuslauget, Velkommen til, vi er glade for at have dig med.

 

Frank Kieffer, du har været med i mange år. Du har været med til alle vores landsmøder, i al den tid jeg kan huske, indtil du blev forretningsfører. Du ser alting klart og tydeligt med en anden indgangsvinkel. Det er vel også derfor du underviser i arbejdsret. Det jeg husker allermest var, da du var med til møde ovre ved os i Odense, om fortolkning af overenskomsten.

Efter mødet var der èn der sagde: Skal vi ikke tage på Carlslund og få æggekage. Du sagde: Jo, og vi tager tillidsmanden med. Det er dig i en nøddeskal. Du tænker altid på manden på gulvet . Derfor vil vi adle dig til medlem af Kølehuslauget. Velkommen til, vi er glade for at have dig med.

 

Knud Hansen og Frank Kieffer fortalte nogle historier, som de havde oplevet på vores landsmøder.

 

På mødet blev Jytte Kieffer og Carsten Mørk indstillet som de næste medlemmer af lauget.

Jytte Kieffer fordi hun var den første pige i landsklubbens bestyrelse, og Carsten Mørk var tillidsmand i Århus.

 

Næste årsmøde skal være d, 27. og 28. september 2008. Jeg har lovet at skaffe lokaler.

 

 

Med venlig hilsen.

Formand

Bent H. Nielsen

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Ringkjøbing lørdag den 6. September 2008.

 

 

 

Tilstede var:

Ole, Holger, Tina og Bent.

 

Dagsorden:

 

1.     Kontingent indbetaling.

2.     Dato for Årsmøde

3.     Medlemstur i forbindelse med Årsmøde.

4.     Eventuelt nye medlemmer.

 

Ad. 1.   Det blev besluttet at medlemmerne selv skulle sørge for at få 
            kontingentet indbetalt.

            Kontingentet indbetales til SPAR NORD 9190 4570216452

            Kontingenter forudbetales og sidste frist for indbetaling er 1 måned før
            årsmødet,
så kassereren kan nå at lave regnskabet.

 

Ad. 2.   Årsmøde skal altid være sidste weekend i september, og næste år
            bliver
den 26-27 september 2009.

 

Ad. 3.   Det skal undersøges om København kan være vært til årsmødet 2009.

            I forbindelse med årsmøde i København kunne det arrangeres rundtur
            om lørdagen
(evt. Frihavnen eller andet af interesse for
            medlemmerne).
Generalforsamlingen med optagelse, søges derfor
            afholdt om søndagen.

 

Ad. 4.   Nye medlemmer til optagelse: Jytte Kieffer, Viggo Engholm.

            Eventuelle fremtidige emner kunne være:

            Lindy Grønkær, Hirtshals. Jens Erik Christensen, Esbjerg. Jens Kr.
            Hansen, Odense
og Jan Malling, Nyborg.

 

Referat fra Kølehuslaugets bestyrelsesmøde den 26. april 2009 i Kolding, på Topasvej 30.

 

 

Oldermand Bent Nielsen bød velkommen til bestyrelsesmøde i Kølehuslauget af 16. April 2006.

Tilstede var Bent H. Nielsen, Holger Fischer og Ole Larsen.

Fravær med afbud Tina Guldborg Jensen.

 

Dagsorden:

 

1.     Godkendelse af referat fra 6. September 2008.

2.     Formandens beretning.

3.     Laugsårsmøde 2009.

4.     Regnskab

5.     Nye medlemmer.

 

Ad. 1 Referatet fra sidste bestyrelsesmøde ved års-
                      møde 2008 i Ringkøbing blev enstemmigt godkendt.

 

Ad. 2 Årsmødet 2008 der blev afholdt på Ring-
                      købing Hotel i Ringkøbing.
                    
Årsmødet i Ringkøbing var et af de bedre og på  
                     dette årsmøde blev Karsten Mørk adlet til medlem af
                     Lauget.

                     På det sidste bestyrelsesmøde ville vi indstille
                     tidligere formand for landsklubben Viggo Engholm
                     fra Århus,
men vi har fået at vide at han var afgået ved
                     døden august 2008.
                     Vi har ikke haft meget på programmet det sidste år
                     men der er igen ansøgt ca. 20 fonde om tilskud.
                     (Alle har afslået)

                     Hjemmeside til Lauget bliver opdataret løbende og
                     er nu besøgt over 3000 gange.(  www.koelehus.dk  )
                    
Hjemmeside til landsklubben har nu fået sit domæne-
                     navn. (  www.koelehusarbejdere.dk )
                    
Vi stiller os stadig til rådighed for landsklubben hvis
                     de har behov for dette.

 

Ad. 3 På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at
                      årsmødet skulle afholdes i København.
Vi havde en
                      snak om at vi samtidig kunne se noget af  Køben-
                      havn mens vi afholdte laugsmødet i København men
                      da vi har
besluttet at afholde årsmødet i Roskilde
                      aflyser vi rundturen i København.
                     
Bent Nielsen har bestilt 8 dobbeltværelser og 2
                      enkeltværelser på Lindenborg Kro ved Roskilde, så
                      der er plads til alle.
Indbydelser bliver udsendt
                      snarest.

 

Ad. 4Regnskabet blev gennemgået og godkendt
                      uden bemærkninger.

Der er enkelte der mangler at betale kontingent for år 2007, 2008 og 2000.
Disse medlemmer vil få en henvendelse om kontingentet.
Kontingent til Lauget skal senest ved årsmødet være forudbetalt.
Kontingentet indbetales på vores konto nr. 9190 4570216452.

 

Ad. 5 Bent H. Nielsen berettede om at vi skulle se
                      på nye medlemmer og flere navne kom på bordet.
                     
Vi har nu indstillet Jens Christian Hansen fra
                      Odense (som var formand i landsklubben i 1968),
                      der sammen med Jytte Kieffer skal adles på
                      Lindenborg Kro den 26. September 2009.

 

Referent Ole Larsen.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Kolding søndag den 28. februar 2010.

 

 

 

Tilstede var:

Ole, Holger og Bent.

 

Dagsorden:

 

1.     Velkomst.

2.     Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

3.     Formanden beretning.

4.     Fremtidige arrangementer.

5.     Regnskab.

6.     Indstilling af nye medlemmer.

7.     Evt.

 

Ad. 1.   Holger Fischer bød velkommen til bestyrelsesmøde i hans hjem på
            Topasvej i Kolding.

            Bent bød også velkommen og fortalte at der var forfald ved Tina G.
            Jensen.

 

Ad. 2.   Referatet fra Lindenborg kro blev gennemgået.

            På Lindenborg kro vedtog vi at årsmødet 2010 skal være ved Hotel
            Ærøskøbing på Ærø.

            Prisen på kr. 995,00 pr. person er med alt inklusiv, men der vil være 
            en billet til færgen til Ærø.

            Årsmødet bliver den 25/26. september 2010.

            Referatet blev godkendt.

 

Ad. 3.   Der er i år en ændring med hensyn til betaling opholdet.

            75% af beløbet skal være betalt senest den 25. juni 2010, derfor er vi
            nødt til at beslutte at

            deltagerne skal indbetale kr. 995,00 pr. person på Laugets konto
            allerede den 15. juni 2010.

            Der er tillæg på enkeltværelse på kr. 150,00. Hvis man vil komme
            allerede om fredagen, er
der et tillæg på kr. 250,00.

            Beløbet skal derfor indsættes på konto i SPAR NORD 9190
            4570216452.

            Tilbud og indhold bliver tilsendt alle medlemmer.

 

            Siden sidste bestyrelsesmøde er der sket det at Jørgen Sørensen er
            blevet opereret for et
sammenfald i ryggen.

            Vi tænker meget på ham og håber at Jørgen Sørensen stadig kan
            deltage på vores årsmøder.

 

            Der er igen i år sendt 40 ansøgninger til fonde, men der er i øjeblikket
            ingen tilbagemelding
om støtte.

 

Ad. 4.   Tina har givet udtryk for at fremtidige møder kunne afholdes som
            dagsarrangementer og så

            kan deltagerne selv bestemme om man vil overnatte.

            Bestyrelsen har besluttet at gennemføre årsmøderne som
            weekendophold forskellige steder

            i landet.

 

            Ole larsen har talt med Svend Pedersen fra Agri-Norcold om et besøg
            på Agri-Norcold i Hobro.

            Svend Pedersen har afholdt en afskedsreception den 27. januar, men
            har indvilget i at hvis han

            bliver ringet op fra Lauget, vil han komme og være tilstede ved et
            arrangement og rundvisning
på Agri-Norcold i 2010.

 

            Lauget har besluttet at fremsende breve til Landsklubbens
            lokalklubber om mulige besøg fra Lauget.

 

Ad. 5.   Det henstilles til at kontingentet bliver betalt efter de vedtagne regler
            på Laugets konto i SPAR NORD
9190 4570216452.

 

Ad. 6.   Der indstilles i år 2010 3 nye deltagere til Lauget.

            I øjeblikket undersøges om deres samtykke inden offentliggørelse af
            navnene.

            De nye medlemmer vil blive offentliggjort ved landsklubbens 50 årige
            jubilæum den 3-4-5 september
2010 i Kolding.

   

   

Ad. 7.   Bestyrelsen håber på mange tilmeldinger til årsmødet på hotel Ærø
            Strand i Marstal på Ærø.

 

                                                                                                                                                                                              Referat Ole Larsen

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Jegum lørdag den 5. marts 2011.

 

 

 

Tilstede var:

Holger Fischer, Bent H. Nielsen og Ole B. Larsen

 

Afbud: Tina G. Jensen

 

Dagsorden:

 

1.     Velkomst.

2.     Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

3.     Formanden beretning.

4.     Kassererens beretning

5.     Fremtidige arrangementer.

6.     Indstilling af nye medlemmer.

7.     årsmøde 2011.

8.     Evt.

 

Ad. 1.  Holger Fischer bød velkommen til bestyrelsesmøde i hans hjem
           Hybenvangen 18, Jegum ferieland.

           Bent bød også velkommen og fortalte at der var forfald ved Tina G.
           Jensen.

 

Ad. 2.  Referatet fra bestyrelsesmøde i Kolding blev gennemgået.
          
Lauget har besluttet at fremsende breve til Landsklubbens
           lokalklubber om mulige besøg fra Lauget.

           Referatet blev godkendt.

 

Ad. 3. Bent har fået et takkekort fra Annie Sørensen vedr. bårebuket til Jørgen
          Sørensen`s bisættelse.

          De indstillede kølehusarbejder og tidligere tillidsmand Karl Jessen fra
          Vejen, Ib J. Hansen har sagt ja
til at blive optaget i lauget og deltager
          på årets årsmøde i Vejen.

          Siden sidste årsmøde er der ansøgt 20 fonde om tilskud men fået
          afslag fra alle.

          Til årsmødet på Ærø har Agri-Norcold ydet et beløb på kr. 3.000,00.

          Årsmødet på Hotel Ærø var en stor succes og var udvidet med
          fredagen og den ekstra tid blev brugt
til en rundtur på hele øen og et
          godt besøg i Ærøskøbing.

          Der var dog det minus at der skulle betales en færgebillet og der skulle
          betales for leje af sal til
bestyrelsesmøde på hotellet.

 

Ad. 4.De manglende kontingent indbetalinger blev drøftet meget. Det er
         tidligere vedtaget at kontingent
skal være indbetalt inden årsmøde på
         konto i SPAR NORD 9190 4570216452.

         Det viser sig at være et problem og bestyrelsen finder det nødvendigt at
         stramme op til at
kontingentet skal være betalt hvert år inden årsmødet
         ellers kan man ikke deltage på årsmødet og
har dermed ekskluderet
         sig selv.

         Kassererens regnskab blev gennemgået og godkendt.     

 

Ad. 5.På årsmødet på Ærø kom Ole med den idè at lave en film/dvd om
         kølehusenes historie.

         Steen Horst syntes at det var en god idè og mente at vi kunne gøre det
         samme som Bent, Steen og
Ole gjorde da jubilæumbogen
         ”En kold tid” blev lavet.

         Steen Horst stillede sig til rådighed og mente at vi skulle mødes i
         Odense og lave en drejebog for at
komme i gang.

         Der er nu afholdt 2 møder i forbindelse med forberedelse af filmen.
         Filmen skal laves med
udgangspunkt i bogen ”En kold tid”.
         Drejebogen er lavet og den vil blive forelagt til årsmødet i Vejen

 

Ad. 6.Der er i år 2011 indstillet 2 nye medlemmer som deltager og bliver adlet
         på årsmødet.

          Der var drøftelse af fremtidige emner til lauget og til årsmødet skal det
         vedtages hvem der skal
indstilles.

   

Ad. 7.Dette årsmøde starter fredag den 8. april med en rundvisning på Agri-
         Norcold`s frysehus i Vejen.

         Fra koncernen deltager tidligere A/S bestyrelsesformand Svend
         Pedersen og nuværende direktør

         Jan Nielsen viser rundt på frysehuset hvor der lige har været rejsegilde
         på deres nye udvidelser.

          Det vil være nødvendigt med tilmelding.
         Rundvisningen begynder præcis kl. 14.00
.

                     

         Det er besluttet at kølehusarbejdernes landsklubs bestyrelse bliver
         inviteret til rundvisningen på
Vejen frysehus og komme med til spisning
         på Hovborg kro fredag aften for egen regning.          

 

                                                                                 Referent Ole Larsen.

Referat fra bestyrelsesmøde i Jegum, søndag den 23. september 2012.

Tilstede var: Holger Fischer - Ole Larsen og Ib J. Hansen.
Afbud: Bent H. Nielsen p.g.a. sygdom

Dagsorden:

1.        Velkomst

2.        Godkendelse af referat fra sidste bestyrelses møde

3.        Formandens beretning

4.        Kassererens beretning

5.        Fremtidige arrangementer

6.        Indstilling af nye medlemmer

7.        Det 8. årsmøde 2013

8.        Eventuelt

 

Ad. 1. Holger bød velkommen i sin bolig samt i formandens fravær også til bestyrelsesmødet.

 

Ad. 2. Referat fra bestyrelsesmødet i Helberskov 2011, blev godkendt

Referat fra møder udsendes af referenten.

 

Ad. 3. I forbindelse med formandens fravær udgik dette punkt.

 

Ad. 4. Regnskabet viser et underskud på ca. 1200 kr., grundet løbende udgifter til hjemmeside og regningen fra sidste laugsmøde på Hovborg Kro

Bestyrelsen indstiller til årsmødet at kontingent indbetaling og regnskabet skal følge regnskabs år i stedet som nu hvor det løber indtil årsmødets afholdelse.

Samt at depositum til arrangementer skal være indbetalt senest en uge før deadline til kassereren.

Afbestillings regler er sendt ud til medlemmer, skal betragtes som en reminder til dem der ikke har betalt eller er tilmeldt.

Der er indtil videre tilmeldt 13. personer til årsmødet.

Skal det henstilles at der til lauges generalforsamling kun serveres en øl/vand og rest for egen regning eller skal det forsætte som det er nu.

Den nye laugs folder er lavet og rettet til.

John Berg og Karsten Nielsen er de to kandidater for 2013, da Roman Rogelio har meldt fra.

 

Ad. 5. Skal der fremover være med musik, da ikke alle er indstillet til at danse, det behøves ikke at være et must da en del hellere vil side og snakke og hygge sig. Men er der musik og dans tager vi det med.

Laugsmødet for 2014 kan det holdes i Hirtshals og for 2015 i Hobro.

Det undersøges om et bestyrelsesmøde kan holdes på Bornholm samt hvad det vil koste.

 

Ad. 6. For året 2014 indstilles Per K. Jensen (Landsklub formand) samt Kjeld H. Jensen (Forbundet) som nye laugs medlemmer.

Der er lavet en drejebog for adling af nye medlemmer, samt at der også skal laves en dagsorden til bestyrelses og laugs årsmøderne.

Kort bestyrelsesmøde fredag aften i forretnings udvalg for drøftelse at arrangementet.

 

Ad. 7. Med hensyn til rundvisning på Cold Star og årsmødet på Kryb I Ly Kro er der styr på arrangementet.

Angående tilmelding til laugsmøderne kan der godt strammes op, så at der godt kan meldes afbud hvis ikke man kan deltage.

 

Ad. 8. Ole tilbød at næste bestyrelses møde kan holdes i Helberskov i 2013.

Derefter takkede Holger for et godt og konstruktiv møde.

 

 

Referent:

Ib J. Hansen

Referat fra bestyrelsesmøde i Helberskov, fredag den 20. september 2013.

Tilstede: Bent Nielsen, Holger Fischer, Ole Larsen

Afbud: Ib J. Hansen.

 

Dagsorden:        1. Velkomst
                             2. Godkendelse af referat
                             3. Formandens beretning
                             4. Kassererens beretning
                             5. Nye medlemmer og næste årsmøde i 2014
                             6. Eventuelt

 

 

Ad.1. Bent bød velkommen til mødet.

Ad.2. Referat fra bestyrelsesmødet på KRYB I LY kro den 12. april 2013, blev godkendt.

Ad.3. Bent fortalte: Der er ikke sendt så mange ansøgninger ud til fonde, men der er kommet nogen tilbage om at posten ikke kan finde fonde på den adresse som brevene er udsendt til. Vi skal have opdateret vores udsendingslister så vores ansøgninger kommer de rigtige steder.

I forbindelse med Ib Johannes Hansen`s sygdomsfravær konstitueres Ole Larsen til referent og drøfter emnet med Ib og senere med årsmødet. Vi sender mange tanker og blomster til Ib i Hammel.

Bent har henvendt sig til vort indstillede medlem af lauget (Hans Johansen, Rønne) om han ønsker at blive adlet når forretningsudvalget kommer på ferie på Bornholm til sommeren 2014. Hans Johansen giver udtryk for at han gerne vil optages på et møde når vi kommer på besøg på Bornholm i uge 26 - 2014.

Hans Johansen bliver inviteret til en adlingsaften i det lejede sommerhus i den ovenstående uge.

På årsmødet på Hovborg kro i 2012 blev det besluttet at tage initiativ til et møde ved Odense Transport. Dette møde skulle være starten på at skabe interesse for en kraftigere agitation for bedre organisering på frysehusene i landsklubben og derfor var det første møde ved udgangen af 2012 et møde mellem respektive afdelinger som har medlemmer i branchen. På dette møde blev det besluttet at afholde et senere møde med samtlige tillidsfolk i landsklubben for at høre om deres organisationsproblemer og drøfte hvilke tiltag og værktøjer de havde brug for i deres organiseringsarbejde. Det kom frem at tillidsfolkene alle ville satse på mere synlighed – Besøg fra afdelinger og ¾ ville satse på uddannelse og netværk.

Derfor sagde Ole Larsen ved afslutningen at han og Kølehuslauget ville stille sig til rådighed for landsklub-ben til deres videre arbejde med hensyn til organisering Ole vil gerne deltage ved det næste bestyrelses-møde i landsklubben.

Til bestyrelsesmødet i landsklubben skulle Ole møde kl. 11.00, men måtte vente til kl. 12.30 med at komme ind til mødet og efter oplægget mente bestyrelsen ikke at der var grund til at gøre noget særligt idet forbundet havde søsat en ny tillidsmandsuddannelse og også mere agitation for tillidsvalgte.

Mødet i Odense møntede udi en forståelse for nødvendigheden af at deltage i uddannelse og skabe et netværk, men bestyrelsen følte ikke at der var grund til at gøre mere.

Der er tvivl om formanden for 3F Ungdom kan afse tid til at hjælpe os, så derfor er vi begyndt få andre til at se behovet og forståelse for vores interesse for at lave en DVD om kølehusarbejderes arbejde.

Ole Larsen skal sende en henvendelse til gruppeformand Jan Villadsen for et møde i forbundshuset. Ole har tilbudt transportgruppen vores tilsagn om støtte fra afdelingerne samt vores deltagelse ved interviews.

Vi afventer en tilbagemelding om dato/tid og sted via Jan Villadsen`s sekretær Anja.

Bent mener at vi skal sende en anmodning om støtte fra de 3 store frysehuskoncerner i lighed med ansøgning til afdelingerne.

Ad.4. Ole fremlagde regnskabet og forklarede om de enkelte poster i regnskabet.
Når alle har betalt deres kontingent for året 2013, er driftsregnskabet i balance.

Efter en debat om regnskabet indstillede bestyrelsen det til godkendelse.

Ad.5. Nye medlemmer 2014 er Per Kyhn Jensen og Kjeld H. Jensen og har sendt en forespørgsel til tidligere miljøkonsulent Magnus Demsitz, Hørsholm og forventer tilsagn i den nærmeste fremtid.

Bestyrelsen i lauget vil indstille Tony Vefling, Nyborg samt Preben Kristoffersen, Odense som nye medlemmer i 2015.
Samt at årsmødet 2015 (10 års jubilæum) holdes i København, med besøg på Bakken fredag.

Ad.6. Ole tager kontakt med Bente fra 3f. afdeling Bornholm, hvis vores overfart til Bornholm foregår med DSB, det kan jo være at Bente kan hjælpe os med transport på øen denne uge.
Der satses på juni måned i 2014.

 

Referent: Under Ib J. Hansen`s sygdomsfravær / Ole Larsen

Referat fra bestyrelsesmøde i Hirtshals, fredag den 11. april 2014.

Tilstede: Bent Nielsen, Holger Fischer, Ole Larsen

Afbud: Ib J. Hansen.

 

Dagsorden:        1. Velkomst
                            
2. Godkendelse af referat
                            
3. Formandens beretning
                            
4. Kassererens beretning
                            
5. Nye medlemmer og næste årsmøde i 2014
                            

 

 

Ad.1. Bent bød velkommen til mødet.

Ad.2. Referat fra bestyrelsesmødet 20. september2013, blev godkendt.

Ad.3. Bent orienterede om beretningen til årsmøde den 12. april 2014.

I forbindelse med Ib Johannes Hansen`s sygdomsfravær skal vi have konstitueret et nyt medlem til bestyrelsen og derved have valg indsat i dagsordenen til årsmødet.

Ligeledes skulle der et nyt punkt på dagsorden vedr. forslag idet der var fremkommet et forslag til oplægsholder til fremtidige årsmødet idet vi tidligere havde vedtaget at vi havde set frysehuse nok.

Bent orienterede til slut om hvad der var indkommet af tilskud til vores DVD projekt, så der nu ikke var underskud vedr. dette.

Ad.4. Kassererens beretning.

Ole fremlagde regnskabet og forklarede om de enkelte poster i regnskabet, alle har betalt deres kontingent for året 2013/14 og det blev godkendt.

Vedrørende vores ansøgninger af tilskud fra afdelinger til DVD produktion er regnskabet nu følgende:

TILSKUDSGIVERE

 
 

Kr.

3F VEJLE

1.000,00

3F KOLDING

1.000,00

3F ESBJERG TRANSPORT

1.000,00

3F MIDTJYLLAND

 

3F THY-MORS

1.000,00

3F SKAGERAK

5.000,00

3F MARIAGER FJORD

1.000,00

3F VESTEGNEN

 

3F AABENRAA

 

3F MIDT & ØSTSJÆLLAND

 

Kølehus landsklub

5.000,00

3F KONGEÅEN

5.000,00

3F AALBORG

 1.000,00

3F TRANSPORT & LOGOSTIK

 1.500,00

3F ODENSE TRANSPORT

 2.000,00

3F MEDIE & KULTURFOND

10.000,00

3F FORBUNDET

 10.000,00

PALMEHAVENS VENNER

15.000,00

 

59.500,00

 

Ad.5. Nye medlemmer her i 2014 er kun Per Kyhn Jensen. Kjeld H. Jensen og Magnus Demsitz kunne ikke deltage her i år, dette bliver så i København som Frank Kieffer foreslog sidste år.

Bestyrelsen i lauget indstillede Tony Vefling, Nyborg, Preben Kristoffersen, Odense og Kristian Andersen fra Vejen som nye medlemmer i 2015.

Referent: Under Ib J. Hansen`s sygdomsfravær / Ole Larsen

Referat fra bestyrelsesmøde i 3F. Kolding, mandag den 15. september 2014.

Tilstede var: Bent H. Nielsen - Holger Fischer - Frank Kieffer og Ole Larsen.

Dagsorden:

1.        Velkomst

2.        Godkendelse af referat fra sidste bestyrelses møde

3.        Formandens beretning

3a.  Evaluering af årsmøde i Hirtshals

       Samt rundvisning på Claus Sørensens frysehus i Hirtshals

       Samt godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøder og årsmøder

4.        Kassererens beretning

4a.  Evaluering af DVD filmen

5.        Nye medlemmer

5a.  Blad

6.        Det 10. årsmøde 2015

6a.  Gave til årsmøde

7.        Eventuelt

 

Ad. 1. Bent bød velkommen til bestyrelsesmødet i 3F. Kolding.

 

Ad. 2. Referat fra bestyrelsesmødet i Hirtshals 2014 blev enstemmigt godkendt

            Referat fra møder udsendes af referenten.

 

Ad. 3. Bent orienterede om året der er gået.

Vi har været på Bornholm i ferien og samtidig foretog vi optagelse af den indstillede Hans Johansen og i 3F Bornholm`s lokaler blev Hans adlet som andre er blevet det.

Hans var meget glad for optagelsen.

         

            Bent orienterede fra det nyligt afholdte landsmøde hvor Bent som den eneste fra Lauget deltog.

           Som sædvanlig var der oplægsholdere fra forbundet men John Bondebjerg udvidede sit oplæg,                                

           idet miljøkonsulent Kjeld H. Jensen meldte forfald på grund af sygdom.

           Ole Nors fra 3F Aalborg gav et oplæg om EU.

 

Fanen var glemt ude i èn af de delegeredes bil og kom først ind lørdag middag idet den delegerede ikke kom op om morgenen. Den blev ikke taget ud af etuiet.

 

           Bjarne Jakobsen fra Vejen afdeling havde et oplæg vedr. vikarer og samtidig stillede han spørgsmålet

           om landsklubben havde noget i ærmet vedr. fornyelse men der kom ingen svar.

 

Ad.3a. Evaluering af årsmøde i Hirtshals samt rundvisning på frysehuset Claus Sørensen.

          Bestyrelsen var enige om at det var et glimrende Laugsmøde i Hirtshals.

          Landsmødet startede med en rigtig god guidet rundtur i Hirtshals frysehus og det var en af de bedre.

 

           

               Bestyrelsen godkendte punkt 4b. her under punkt 3a. da ny dagsorden for bestyrelsesmøde og

                Årsmøde ikke kunne undgås at blive berørt herunder dette punkt.

 

  Ad. 4. Regnskabet ved årsmøde 2014 viste et overskud på kr. 7.720,00 kr., grundet overskud fra indkomne                                        

               tilskud i forbindelse med vores DVD projekt.               

 

                Bestyrelsen indstiller til årsmødet at kontingentet for indeværende år forbliver på kr. 150,00.

              Fortæring til bestyrelsesmøder betales af Lauget, hvis ikke andre gør.

 

Ad. 4a. Evaluering af DVD projektet.

Bestyrelsen er enige i at DVD projektet ikke blev rigtig godt. Vi var blevet lovet adgang til          frysehusene inden vi gik i gang med projektet men efter at der havde været møde i frysehusenes Branchebestyrelse blev vi nægtet adgang. Derved mistede vi muligheden for at lave filmen til en

helhed sammen med frysehusene.

 

Ad. 5.   Nye Medlemmer

            Hans Johansen fra Rønne blev optaget Lauget i sommer på Bornholm.

            Kjeld H. Jensen (Forbundet) og Magnus Demsitz blev indstillet til laugsmedlemmer i 2013 men kunne                               

            ikke møde op, derfor skal de optages sammen med de indstillede for i år.   (Kristian, Tonny).

 

Ad. 5a. Blad

           I stil med ”Kolde Nyheder” bliver der lavet et blad for Laugets medlemmer.

           Navnet i prototypen til bestyrelsesmødet er ”Kølehus - Avisen” men det kan ændres til årsmødet.

 

Ad. 6.   Årsmøde 2015 i København

            Frank Kieffer orienterede om hvor årsmødet kunne holdes men vi skal regne med at det bliver noget  

          dyrere end tidligere – København er jo blevet dyrere efter at Melodi Grad Prix blev afholdt her i  

          København.

          Der er taget udgangspunkt i at der ikke er noget arrangement med rundvisning om fredagen.

          Det er et problem at komme ind på hoteller i København i april måned 2015 idet der må være noget  

          andet i byen samme tid.

          Der bliver satset på at vi kan være i Hotel ”FY OG BI” ved Valby station, så bliver det også let at       

          komme til og fra stedet hvis ledsagerne skal på strøgtur.

 

Ad. 6a. Gave til jubilæums årsmøde

          Der er tænkt på en lille ting pr. delegeret men det må ikke koste noget da vi ikke har mange penge i  

          kassen.

 

Ad. 7. Eventuelt

          Vi drøftede lidt om hvor mange der har tilmeldt sig allerede.

          Landsmøde 2016 besluttes på årsmødet i København.

          Indstillinger af nye medlemmer for 2016 besluttes på bestyrelsesmødet i København

 

Referent: Ole Larsen